Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Design och UX för Fair Action

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att företag ska ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Semcon har stöttat föreningen med expertis inom design och UX för att öka antalet medlemmar.

KundFair Action

BranschÖvrigt

KompetenserDesign & User Experience

Bakgrund

För Fair Action är antalet medlemmar avgörande för att kunna sätta press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Föreningen har många följare i sociala medier, men behövde Semcons hjälp att omsätta engagemanget till medlemskap. Semcon bidrog med konsulttimmar pro-bono, som en del av företagets CSR-program. Arbetsgruppen kartlade resan från första kontakt till medlemskap och gav förslag på koncept och åtgärder för att nå målet.

Utifrån och in

Semcons arbetsgrupp började med att undersöka vilka som ville bli medlemmar för att förstå varför fler inte tog steget. Arbetet inkluderade beteendegrupper, användartester, enkäter och workshops tillsammans med Fair Action. Den ökade förståelsen för hur människor tänkte, kände och agerade och ledde till konkreta koncept och idéer som Semcon presenterade för Fair Action.

“Vi fick ut mycket värde av samarbetet genom tydliga koncept som Semcon dessutom anpassat så att de var genomförbara för oss,” säger Kjellqvist. “Bland annat skapade Semcon en enkät som vi lade upp på Instagram. Den fick oss att förstå att engagemanget är stort men att nästan 80 % inte ens visste att det gick att bli medlem.”

Värdeskapande designprocess

Semcon utgår alltid från användaren. Att anpassa upplevelsen och i Fair Actions fall medlemsresan till målgruppen är avgörande för att nå framgång. Genom arbetet fick Fair Action en djup förståelse för vilka människor de bör rikta sig till, vilka budskap de ska använda och var.

Fair Action sätter press på företag

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Föreningen granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Läs mer på Fair Actions hemsida.

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design