Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Pilotprojekt snabbar på hälsoinnovation

Vårdsystem och medicinsk personal förväntas leverera bättre vård till fler. Dessutom ska vården hålla hög kvalitet, vara säker och kosta mindre. För att snabbare kunna leverera bättre medicintekniska produkter, ville Mölnlycke Health Care testa ett nytt sätt att arbeta tillsammans med Semcon.

KundMölnlycke Healthcare

BranschLife Science

KompetenserProdukt­utvecklingProjekt­ledningKvalitets­säkringValideringDesign & User Experience

Bakgrund

Mölnlycke är en världsledande leverantör av medicintekniska lösningar. Företagets mål är att förbättra vårdresultaten världen över och för att lyckas med det lägger Mölnlycke stort fokus på innovation och dialog med sina kunder. Därför är företaget drivande i att hitta nya arbetssätt som gör att de snabbare kan möta sina kunders önskemål och patienternas behov.

Nya lösningar för effektiv produktutveckling

Semcon och Mölnlycke har länge haft ett långsiktigt och nära samarbete, där Semcon snabbt stöttat Mölnlycke med specifik kompetens i olika delar av företaget. En stor del av arbetet har handlat om dokumentation, vilken är omfattande inom medicinteknik på grund av de strikta regelverk som varje produkt måste följa. När Mölnlycke vidareutvecklade produkten Tortoise, som är ett lyfthjälpmedel för att förflytta och vända patienter och på så sätt förhindra liggsår, ville företaget testa ett nytt arbetssätt.

“Eftersom vårt fokus är på våra kunder, som är vana vid att vi allt snabbare möter deras önskemål om nya och bättre lösningar, ville vi effektivisera produktutvecklingen. Det har vi lyckats med tillsammans med Semcon och ser positivt på detta förändrade arbetssätt för att frigöra vår interna tid till bland annat fördjupade kundinsikter,” säger Anna Ramström, Global Project Manager på Mölnlycke Health Care.

Full fart framåt

Mölnlycke ville testa att lägga hela ansvaret med att verifiera konceptet för den nyutvecklade produkten på Semcon. Det är ett resurskrävande arbete som inkluderar verifiering och design-output med specifikationer. Att lägga ut arbetet på Semcon innebar att Mölnlycke kunde gå vidare med att ta fram nya koncept och lägga sina resurser där de gör störst nytta: innovation av nya medicintekniska lösningar. Precis som Tortoise, som är ett resultat av Mölnlyckes produktutveckling och förhindrar liggsår genom luftkuddar, som i sin tur fördelar trycket på patienten och underlättar positionsjustering. Den nya produkten, Tortoise Sling, underlättar också för vårdpersonal att flytta patienter mellan olika sängar.

Vi är flera från Semcon involverade i projektet, vilket innebär att det finns stöd och kompetens att luta sig mot när det behövs.

Matilda Foung, en konsult på Semcon inom Quality Management, har arbetat som Design Owner hos Mölnlycke i fyra år. Rollen har inneburit att Matilda ansvarat för all teknisk dokumentation kring en produkt, vilket inkluderar kravspecifikationer, riskanalyser och biologiska utvärderingar. Under vidareutvecklingen av Tortoise fick hon ansvaret för verifieringen av konceptet och ledde arbetet mot kvalitetsavdelningen från Semcons sida. Eftersom verifieringen av en ny medicinteknisk produkt är ett omfattande arbete, skapades en arbetsgrupp med flera spetskompetenser från Semcon.

“Att jobba med Mölnlycke i det här projektet har varit både utmanande och väldigt roligt. Tempot är högt, det händer mycket och de blickar hela tiden framåt. Vi är flera från Semcon involverade i projektet, vilket innebär att det finns stöd och kompetens att luta sig mot när det behövs,” säger Matilda Foung.

Semcon fick också uppdraget att konstruera Tortoise Sling

Utöver verifieringen fick Semcon uppgiften att göra konstruktionsritningarna av den nya produkten. Arbetet gjordes av Semcon Studios, där runt 90 personer med olika kompetenser arbetar och de kan snabbt plockas in för att hjälpa till att lösa kundernas utmaningar. Arbetet med Tortoise Sling gick ut på att rita upp produktens olika delar i ett CAD-verktyg och sedan sätta ihop dem digitalt. På det sättet kan risker och problem upptäckas och avhjälpas tidigt.

“Vi tog emot Mölnlyckes koncept och började sedan arbeta med att konstruera det. För att undvika hinder och problem ingick Semcon i projektgruppen och dess veckovisa avstämningsmöten, där orosmoment och risker kunde lyftas på ett tidigt stadium. Det gjorde att arbetet flöt på utan allvarliga hinder. En stor del av arbetet med Tortoise har handlat om att säkerställa att allt fungerar som det är tänkt och att säkra framtida produktion,” säger Jukka-Pekka Mäki, Area Manager på Semcon.

Den här expertisen stöttar Semcon Mölnlycke med:

  • Verifiering
  • Validering
  • Konstruktion i CAD
  • Design Control
  • Regelverk och standarder
  • Quality Assurance
  • Projektledning
  • Produktutveckling
  • Teknisk dokumentation

Kontakta oss för att veta mer

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management