Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Industriell stålorigami bakom hållbar elscooter

Semcon samarbetar med det svenska innovationsföretaget Stilride, som med ny hållbar teknik för att vika stål närmar sig lansering av sin första elscooter, SUS1. Semcon har sedan prototyp-fasen bidragit med flera kompetenser för att utveckla och verifiera de olika koncepten inför serietillverkning.

KundStilride

BranschMobility

KompetenserMekanikDesign & User ExperienceSimulering & Analys (CAE)

Bakgrund

När det kommer till olika sätt att förädla och forma stål finns två vägar att gå: Den första tillåter endast låg förädling där man i en mekanisk verkstad svetsar, skär och nöjer sig med raka linjer och begränsad designfrihet. Den andra innebär stora förädlingsmöjligheter, men kräver betydande investeringar i verktyg som formpressar stålet och innebär också långa ledtider.

Effektivt och hållbart sätt att forma stål

Stilrides teknik bygger på att vika stålet, vilket ger stora möjligheter till avancerad design utan betydande investeringar. Vikningen kan göras i en mekanisk verkstad med hjälp av industrirobotar och Stilrides mjukvara Stilware, vilket dessutom innebär ett lågt klimatavtryck. Detta har redan lett till samarbeten med företag inom andra branscher och Stilride ser stor potential i att fler får upp ögonen för tekniken.

“Grön stålorigami, som vår teknik bygger på, är ett samspel mellan vår vilja och stålets. Provocerar vi det för mycket så brister det och för att undvika det och samtidigt veta vad som är möjligt att göra, har vi utvecklat vår mjukvara Stilware." säger Tue Beijer, grundare till Stilride och fortsätter:

“Mjukvaran vet vad stålet klarar, vilket gör processen effektiv. Medan vi arbetar med att få ut SUS1 på marknaden, tittar vi samtidigt på att applicera tekniken i andra branscher.”

Sprunget ur ett forskningsprojekt

Stilrides båda grundare Tue Beijer och Jonas Nyvang experimenterade med kurvbockning av stål, vilket ledde till ett forskningsprojekt finansierat av Vinnova. Tillsammans med Jernkontoret utforskades möjligheterna vidare med målet att skapa en produkt för att demonstrera tekniken. Projektet blev framgångsrikt och när det avslutades tog Stilride in Semcon för att utveckla prototypen för elscootern SUS1.

Från prototyp till marknaden

När prototypen var färdig inleddes nästa fas, som gick ut på att utveckla och verifiera de olika koncepten. Semcon bidrog genom att se över kravspecifikationen, identifiera styrkor och svagheter i konstruktionen och optimera allt från chassits styvhet och ergonomin till den elektriska drivlinan och stötdämpning. Dessutom arbetade Semcon med att hitta leverantörer som kunde leva upp till de högt ställda kraven på elscooterns olika komponenter och speciallösningar. Trots att mycket i projektet skapats från grunden, har teamet hållit hög fart. Det höga tempot fortsätter med utvecklingen av en förserie av scootern, som ska nå marknaden under 2023.

“Vi har jobbat efter visionen ”Världens bästa hållbara och attraktiva elscooter”. En sådan vision ställer högra krav, vilket har varit utmanande men samtidigt fantastiskt roligt.", säger Stefan Banér, projektledare och produktutvecklare på Semcon Studios, och fortsätter

“Den här scootern är inte bara unik sett till stålorigamin och lågt klimatavtryck, den är tekniskt mycket avancerad och har ett samspel mellan alla olika delar som ger föraren en unik upplevelse.”

Effektiva konstruktioner är hållbara

Att minimera vikten på elscootern har varit ett annat mål med samarbetet. Semcon har genom att optimera materialgeometrier lyckats få ner vikten rejält, vilket ger längre räckvidd och kräver mindre genomgående material. Det innebär också att det räcker med en mindre motor och mindre bromsar. Den effektiva konstruktionen och de besparingar den innebär på flera komponenter stärker elscooterns miljöprofil ytterligare.

Den här kompetensen bidrar Semcon med

  • Teknisk projektledning
  • Mekanisk konceptutveckling
  • Simulering av elprestanda
  • Mekaniska simuleringar och beräkningar
  • Elsystem

Kontakt

Johanna Stenfeldt

Country Manager Sweden

West