Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Design som förbättrar sköterskornas vardag

Så skapades en smart mobil att lita på i akuta lägen. Noggranna studier av sjuksköterskornas omväxlande vardag låg till grund för Semcons design av Ascom Myco.

KundAscom

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

Ett virrvarr av streck. Så såg mönstret ut när Chalmersstudenten Linnea Fogelmark i sitt examensarbete kartlade sjuksköterskors rörelser på jobbet. – De tillbringade sina dagar med att springa runt, för att skaffa information eller leta rätt på kollegor och saker. Det var ett konstant flöde av störningsmoment, utöver den stora mängden alarm, pip, telefonsamtal och vibrationer, säger hon. Mätningarna visade att sjuksköterskorna faktiskt spenderade mer tid åt att hantera information än med patienterna.

Lösning

Tillsammans med Ascom, där Linnea Fogelmark nu är Design Strategist, identifierades behovet av bättre, bärbar kommunikationsutrustning. Smarta mobiler alltså. Men sjukhusmiljön är tuff, enheten måste klara att tappas i golvet, desinficeras och utsättas för olika vätskor. Batteriet måste hålla ett helt arbetspass och funktionerna måste vara lätta att förstå. När utrustningens pålitlighet blir en fråga om liv och död – är de smarta mobiler vi alla använder på fritiden inte optimala.

Att ta fram en produkt som uppfyller alla dessa tekniska krav innebar stora utmaningar för Ascoms mekanister. För att kunna användas på ett patientsäkert sätt – också i stressiga situationer – krävdes även genomtänkt design. Uppdraget att hitta rätt form gick till Semcons designavdelning och Patric Svensson.

Den färdiga produkten, som heter Ascom Myco, innehåller flera viktiga, funktionella designelement. Toppdisplayen ger relevant information om larm och meddelanden utan att telefonen behöver lyftas upp ur fickan. Signaler i form av ljud, vibration, färg och text gör det möjligt att snabbt förstå vad som hänt och vad som ska prioriteras.

– Toppytan var en utmaning, med många funktioner på liten yta: display, larmknapp, IR-positionering och ljuslist. För oss var det viktigt att ljusremsan var tillräckligt stor, så att sköterskan ska kunna uppfatta signalerna bara genom en blick ner i bröstfickan.

På ovansidan av telefonen finns också en tillräckligt stor larmknapp, lätt att komma åt men som ändå inte orsakar falsklarm. Skjutreglaget för batteriluckan underlättar laddning och den rejäla klämman håller telefonen stadigt på plats i fickan. Kameran och streckkodsläsaren kan ge snabbare och säkrare identifiering av patienter och läkemedel.

– Inom design är det lätt att göra för mycket eller för lite. För att hitta rätt balans måste du alltid utgå från användarens behov och ta reda på vilka funktioner som verkligen är nyttiga – utan att skala bort för mycket.

Skapad för behoven i vården:

  1. Färgkodade ljussignaler gör det möjligt att med en blick prioritera arbetsuppgifter.
  2. Den specialdesignade bärklämman gör att telefonen sitter ordentligt fast i fickan.

  3. Om batteriet skulle behöva bytas är det lätt att plocka ut med hjälp av en skjutknapp.

Tack vare ett kompakt format och balansering i formgivningen kan Ascom Myco på ett ergonomiskt sätt hanteras med en hand.

Utmärkande för designen:

  • Red dot award 2015 prisade Ascom Myco med orden: ”A particularly well executed aspect of design work”
  • Tålig och robust: tål att bli blöt, desinficeras och tappas i golvet
  • Toppdisplayen informerar om larm och prioriteringar utan att telefonen behöver lyftas upp ur fickan

Ascom Myco är nu ute på marknaden. Först att använda den blir Kuopio Universitetssjukhus (KUH) i Finland.

Bra design handlar om att få ihop helheten. Förena krav från användare, marknad, ekonomi och teknik. Produkten ska kännas ’user friendly’, alltså som en vän till användaren. Den ska sporra till användning, upplevas som något positivt och på så sätt öka effektiviteten i organisationen.

– Patric Svensson, teamledare industridesign på Semcon

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design