Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Medicinteknik designad för tryggare vård

Utvecklingen inom sjukvården går snabbt. Med alltmer sofistikerade behandlingar behöver sjukhuset som arbetsplats bli mer effektivt – oavsett om det gäller i operationssalen eller utanför. För Getinges räkning har Semcon utvecklat ett nytt designspråk för delar av företagets produktsortiment inom segmentet Infection Control.

KundGetinge

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utvecklingMekanik

Bakgrund

Getinge är ett globalt ledande företag inom medicinteknik och leverantör av lösningar till operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området.

Strategi för produktportfolio

Samarbetet mellan Semcon och Getinge startade 2014 där man till en början arbetade fram en strategi för att tydliggöra och koppla ihop varumärke med produktuttryck för produkter som hör till kategorin Infection Control. Inom det området utvecklar Getinge produkter som säkerställer en effektiv, felfri, säker och spårbar process. Strategin skulle ligga till grund för kommande produktportfolio inom detta område. Arbetet startade med analys av omvärld och konkurrenter, men framförallt fokuserade man på sjukhuspersonalens behov. Även installation- och servicetekniker inkluderades i brukarbilden.

Vi har alltid en holistisk utgångspunkt. Med komplicerad maskinteknik är det lätt att fastna i detaljer, men vi lyfter perspektivet och har alltid slutkundens behov i fokus.

– Emil Marklund, Senior Product Designer på Semcon

Ett designspråk för en modern sjukhusmiljö

Getinges sortiment av produkter är brett och varje lösning unik. Utmaningen ligger i att etablera ett designspråk som kan översättas till alla områden av Getinges produktflora. Genom att skapa funktionella och tydliga designelement, som håller långsiktigt, differentieras och stärks varumärket.

Det finns många aspekter som man måste ta hänsyn till när det gäller arbete i sjukhusmiljö. Ny teknik kan erbjuda effektivare arbetsflöde utan onödiga olyckor eller problem och kan dessutom göra processen både säkrare och smidigare. Med det användarfokus som Semcon har kan man se och hitta beteendemönster i hur vi interagerar och reagerar på teknik. Detta är en fördel när man tar fram användarvänliga produkter som möter människors olika behov.

Ett sådant exempel är Getinge 86-serien, ett smartare sortiment av diskdesinfektorer. Semcon har bland annat jobbat med visuell differentiering av modellvarianter samt att utforma ett lätthanterligt gränssnitt som kräver mindre förberedande kunskaper inför användning. Stort fokus har lagts på tydliga interaktionsområden och att minska antalet rostfria plåtar för en smidigare och mer tidsbesparande rengöring av maskinen.

En framtid med lätthanterlig medicinteknik

Semcon och Getinge har en delad vision om att skapa innovativa lösningar som effektiviserar vården genom att underlätta för vårdpersonal och ge ökad patientsäkerhet. Denna samsyn har fördjupat samarbetet att inkludera Semcons tjänster utöver strategi och design.

Vi tror inte på att övertyga människor om hur de ska använda teknik, utan ser istället på hur de vill använda den.

– Emil Marklund, Senior Product Designer på Semcon

Semcons leverans:

  • Designstrategi
  • Produktdesign
  • Interaktionsdesign
  • Mekanikkonstruktion

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design

Sara Sjögren, Semcon

Sara Sjögren

Country Manager Sweden

East & South