Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Att designa medicinteknik för ett enklare liv

Andningssvårigheter på grund av skada eller sjukdom ska inte behöva bli ett hinder i vardagen. Breas arbetar med att ta fram funktionella och praktiska produkter för patienter som är i behov av respiratorbehandling. En patientgrupp som i många fall kan variera i läkarbehov och där hjälpmedel behöver kunna täcka flera användningsområden samtidigt.

KundBreas

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

Semcons uppdrag har varit att ta fram ett helt nytt designkoncept för lanseringen av Vivo 45: en ventilator designad för ett vardagsliv hemma. Formspråket har också applicerats på Breas övriga produkter samt fungerar som grund för kommande produktutveckling inom medicinteknik.

Projektet

När Semcon involverades hade Breas tittat på ett flertal konsulter men fastnade för Semcons unika perspektiv och kompetensstyrka.

Utgångspunkten för Vivo 45 var att göra en patientvänlig produkt som var enkel att använda och navigera hemifrån. Designen blev liten och kompakt med lätt vikt för mobil användning så att patienten kan vara aktiv i sin vardag.

Uppkopplad och lättviktig för ett aktivt liv

Patienter är vanliga människor som av någon anledning blivit sjuka. Då vill man ha ett hjälpmedel som är enkel att använda och som gör det enkelt för dig att vara hemma.

– Roger Nyström, produktchef på Breas

Därför stödjer varje detalj och funktion i Vivo 45 möjligheten till rörlighet. Den patientorienterade designen gör Vivo 45 till en kompakt och lättviktig ventilator, med en bärbar batterilösning och integrerad luftfuktare.

Utöver produkten kommer du snart få tillgång till EveryWare Tracker– en app som gör det möjligt för patienter och vårdgivare att synkronisera data och göra den tillgänglig för läkare och hemleverantörer. Detta bidrar till ett bättre samarbete mellan patienten och läkaren med förhoppningen att reducera patientens vistelsetid på sjukhus eller antalet läkarbesök. Det uppkopplade systemet är en av de aspekter som särskiljer Vivo 45 från Breas tidigare Vivo-produkter. Den ska kunna nås via dator, smartphone eller surfplatta och är försedd med inbyggd Bluetooth och Wi-Fi. Vivo 45 har ett brett utbud av funktioner som gör att den kan ge stöd till fler patienter med olika slags behov.

Nya tekniska möjligheter inom sjukvården

Med ny teknik kommer nya möjligheter, inte minst inom medicin och sjukvård. Inom medicinteknik är det extra viktigt att lyssna till kundens behov och möjliggöra nya lösningar som hjälper patienter till ett friskare och socialt liv utan onödiga begränsningar.

Semcons leverans:

  • Designkoncept
  • Strategi
  • Design och konstruktion
  • Framtagning av designprototyp
  • Varumärkesarbete

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design