Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Ljuddesign för trygghet och säkerhet

Med en trygghetstelefon kan äldre eller funktionsnedsatta, såväl som deras anhöriga, vara lugna i att det alltid är enkelt att ta kontakt och bli kontaktad. Med uppkopplad, uppdaterad och säker teknik kan dessutom användaren bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Neat Electronics valde att samarbeta med Semcon för att utveckla sin trygghetstelefon NOVO.

KundNeat

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

NOVO lanserades 2016 och är en uppkopplad, uppdaterad och säker trygghetstelefon. Tanken bakom produkten är att slutanvändaren ska få tillgång till alla funktioner de behöver i sitt hem för att kunna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt.

Semcon och NEAT Electronics samarbetade kring:

  • Visuell design av trygghetstelefonen
  • Support inom akustisk design
  • Ljuddesign för enhetens funktioner
  • Mekanisk konstruktion
  • Vissa aspekter av provning/verifiering

Akustisk design

Eftersom NOVO ska fungera för alla tillfällen i hemmet är det viktigt att den kan kommunicera med användaren oavsett var i hemmet denne befinner sig. Högtalarens ljudkvalitet är med andra ord väldigt viktig. Semcon supportade i att utvärdera olika högtalarelement, högtalarvolymer samt placeringar för högtalarelementet för att få enheten så akustiskt bra som möjligt.

Ljuddesign

Arbetet med ljuddesignen började med att hitta den klang som skulle bli unik för just NEAT Electronics. Klangen användes sedan för att skapa majoriteten av notifikationerna och signalerna för den feedback som skulle bli en del av NOVO.

NOVO har 18 olika funktioner som Semcon tagit fram ljud för. Då varje funktion har ett antal variationer kom det att handla om en stor mängd ljud som behövdes till trygghetstelefonen. Exempelvis till bekräftelser på olika aktiviteter och till ljud som indikerade fel.

Ljuden behövde anpassas till både de som installerar produkten och givetvis även till slutanvändaren som har trygghetstelefonen i sitt hem. För den senare var precallsignalerna något av det viktigaste. Dessa signaler är de ljud som indikerar att ett samtal är på gång till en service- eller larmcentral. Målet var att hitta en signal som tydligt förmedlade en lugn och omhändertagande känsla.

Om Neat Electronic

Neat Electronics är en del av Neat Group – ett multinationellt företag som har specialiserat sig på tekniska plattformar inom hälsovård och socialtjänst. Neat har utvecklat ett brett sortiment av produkter inom telemedicin, televård och produkter för äldreboenden. Med hjälp av företagets lösningar kan bland annat pensionärer eller funktionsnedsatta, såväl som deras anhöriga, vara lugna i att det alltid är enkelt ta kontakt och bli kontaktad.

Kontakt

Daniel Tappert, Semcon

Daniel Tappert

Area Manager

Simulation & Digital Twins