Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Utveckling av bränslesnål och kraftfull utombordare

År 2020 lanserade OXE Marine världens mest kraftfulla dieselutombordare, OXE300 – anpassad för kommersiella användare.

KundOXE Marine

BranschMobility

KompetenserMekanikDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

I arbetet tillsammans med OXE Marine spelade Semcon en aktiv roll i utvecklingen av utombordarens mekaniska delar. OXE300 skulle användas i miljöer där styrka, kraft, låg bränsleförbrukning och lång räckvidd är avgörande. Samtidigt som det även skulle vara en säker produkt för alla maritima operatörer som kommer i kontakt med den. Resultatet blev den mest bränsleeffektiva dieselutombordaren på marknaden, i jämförelse med andra utombordare på 300 hk.

Tydliga vinster, på lång och kort sikt

Utombordare för kommersiella användare har en livslängd som är 20 gånger längre än andra utombordare på marknaden idag. Ser man till livscykelkostnaden för OXE300 nås nollpunkten mellan kostnad och körd tid vid 500 h i Europa. Och om man tittar på kostnadsbesparingen vid 4000 h kommer den nå ca 3 miljoner kronor. OXE300:s räckvidd ökar med nära 80 % – och med utombordarens lättillgängliga servicepunkter blir det enkelt för operatören att serva den från båten. Den minskar dessutom utsläppen av:

  • Koldioxid med över 30 %.
  • Kolmonoxid med 99,9 %.
  • Kolväte och kväveoxider med över 40 %.

Ett stort antal expertområden

OXE300 baserades på dieselmotorn BMWB57. Den mariniserades för att kunna användas i professionella, maritima miljöer med vattenkylning istället för luftkylning. Detta gjordes bland annat med utvecklingen av att vattenkylt avgasgrenrör som reducerade yttemperaturen. Man anpassade även transmissionen för att möjliggöra ett högre vridmoment och hög utväxling. Det är bara några av de delar som utvecklades specifikt för OXE Marines utombordare.

Teamet på Semcon bestod av experter inom bland annat:

  • Marinisering (vattenkylning)
  • Konceptutveckling
  • Lättviktskonstruktion
  • Gjutgods
  • Växelhus och transmissioner
  • Simulering
  • Strukturella uträkningar

Ett projekt som fortsatte växa

Samarbetet med OXE Marine är ett av många exempel där hela Semcons totala multidisciplinära expertis samarbetat för att erbjuda komplett produktutveckling. Och en stor mängd kompetenser blev inblandade. Till en början var det utvecklingen av den nya utombordarens mekaniska delar som uppdraget kretsade kring, men det kom snabbt att växa till att innefatta kompetens från Semcon inom produktinformation, produktionsutveckling och design.

Kontakta oss för mer info

Johanna Stenfeldt

Country Manager Sweden

West