Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Kemikalie-och miljörådgivare för Svenska Träskyddsföreningen

Goodpoint, hållbarhetsexperter och en del av Semconkoncernen, är rådgivare för Svenska Träskyddsföreningen. För att sprida information om träskyddsbehandlade produkter har Goodpoint-teamet tagit fram text till en handbok, Miljöhandbok för träskyddsbehandlat virke, som ger en sammanfattning av de krav som ställs på träskyddsbehandlade produkter, både genom lagstiftning och genom frivilliga miljöbedömningskriterier.

KundSvenska Träskyddsföreningen

BranschÖvrigt

KompetenserKemi & LivscykelanalysHållbar strategi och förändring

Bakgrund

Goodpoint har under flera år varit rådgivare för Svenska Träskyddsföreningen och hjälper till med frågor kring bland annat kemikalieinnehåll i träskyddsbehandlat (impregnerat) trä, beräkningar av urlakning samt deklarationer för innehållsredovisning och avfallshantering. Goodpoint har även stöttat Träskyddsföreningen med att ta fram miljövarudeklarationer (EPD) för medlemmarnas produkter.

Utmaning

Det finns många källor till information kring träskyddsbehandlat trä, men hittills har inga sammanfattat kunskapsläget idag med både lagstiftning samt europeiska och nationella riktlinjer och bedömningskriterier som bakgrund.

”För att sprida information om träskyddsbehandlade produkter har vi på Goodpoint tagit fram text till en Miljöhandbok för träskyddsbehandlat virke. Handboken finns till för att ge en sammanfattning av innehåll och krav som ställs på träskyddsbehandlade produkter, både genom lagstiftning och genom frivilliga miljöbedömningskriterier.”
- Emma Svensson Akusjärvi på Goodpoint

Resultatet: En handbok för träskyddsbehandlat virke

I framtagandet av miljöhandboken stod Goodpoint för litteraturstudier och research av den information som idag finns tillgänglig för träskyddsbehandlade produkter. Vi stod även för analys och jämförelse av miljödata så som miljövarudeklarationer och livscykelanalyser, samt för majoriteten av textframtagningen. Svenska Träskyddsföreningen använde sig av en reklambyrå för layout.

Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke finns publicerad och tillgänglig för alla att ladda ner här. Den kan användas av exempelvis upphandlare, miljösamordnare eller arkitekter för att få den information som behövs för att kunna fatta beslut om vilket material som är bäst lämpat att använda i konstruktioner.

Miljöhandboken används även som del av kursmaterial på kursen Träbeständighet, som hålls varje höst på KTH i Stockholm.

Om Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsföreningen är branschföreningen för företag som tillverkar och utvecklar trävaror med förbättrad beständighet, exempelvis impregnerade trävaror. Föreningen har cirka 60 medlemsföretag, främst belägna i landsbygdsregioner. Föreningen har till syfte att tillvarata medlemsföretagens intressen genom till exempel utbildning, information samt bevaka branschfrågor.

Kontakta oss för att veta mer

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint