Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Hållbarhetsansvarig för ledande vinimportör

Goodpoint, hållbarhetsexperter och en del av Semconkoncernen, har under flera år agerat hållbarhetschef på Hermansson & Co, en av den svenska marknadens ledande vin- och spritimportörer. I rollen ingår ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet såsom att kartlägga, hantera och kommunicera en lång rad hållbarhetsaspekter.

KundHermansson & Co

BranschÖvrigt

KompetenserHållbara affärerHållbar strategi och förändringAffärsetik & Mänskliga rättigheterKemi & LivscykelanalysKlimatförändringar & klimatberäkningar

Bakgrund

Hermansson & Co är en ledande vin- och spritimportör på den svenska marknaden. De har ett brett sortiment med viner varav många är certifierade enligt EU:s kriterier för ekologiska produkter och de utvecklar kontinuerligt sortimentet för att exempelvis byta från tunga glasflaskor till mer hållbara förpackningslösningar samt öka andelen produkter som är certifierade för ekologisk produktion och socialt ansvarstagande. Att agera hållbart är en självklar del av Hermansson & Co verksamhet och i samarbetet med andra aktörer.

Uppdraget

Uppdraget motsvarar 40 procent av en heltidsanställning och innebär ansvar för företagets hela hållbarhetsarbete. Ett stort fokus ligger på områden som socialt ansvarstagande i hela leverantörskedjan, förpackningar, certifieringar för ekologiskt jordbruk och ansvarsfull produktion, transporter och klimatpåverkan. I rollen ingår ett löpande helhetsansvar för hållbarhetsarbetet, inklusive att kartlägga, hantera och kommunicera kundens hållbarhetsaspekter.

Resultatet

Genom ett flerårigt samarbete med Goodpoint har Hermansson & Co tagit fram ambitiösa och långsiktiga hållbarhetsmål, samt delmål som förtydligar vägen dit. Genom ett nära samarbete med företagets ledning och nyckelpersoner säkerställer Goodpoint att hållbarhet är en integrerad del i verksamhetens processer. Goodpoint har även stärkt den externa hållbarhetskommunikationen under de år som de arbetat med Hermansson & Co.

”På Goodpoint eftersträvar vi långsiktiga kundrelationer och att under många år få följa en kund på sin hållbarhetsresa. Det-är dessutom extra kul att få bidra med vår breda hållbarhetskompetens i en bransch med så stor påverkan på flera viktiga hållbarhetsområden!”

- Melissa More, säljansvarig konsult på Goodpoint

Goodpoints leverans

Syftet med uppdraget är att driva och säkerhetsställa kundens hållbarhetsarbete utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Goodpoint ansvarar bland annat för:

  • Kartläggning samt säkerställande av socialt ansvarstagande i leverantörskedjan

  • Hantering av miljö- och sociala märkningar av produkter

  • Klimatberäkningar

  • Förpackningsfrågor

  • Representerar verksamheten externt i branschsammanhang.

Kontakta oss för att veta mer

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint