Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Energi- och klimatkartläggning för RZ ZamPart

Semcons team hjälpte svenska verkstadsbolaget RZ ZamPart att göra en kartläggning över företagets energiförbrukning och klimatbelastning. Arbetet ledde till nya och viktiga insikter, lösningar som sparar energi och tydlighet kring nästa steg för att ytterligare öka energieffektiviteten samt minska klimatbelastningen.

KundRZ ZamPart

BranschIndustri

KompetenserEnergi­optimering

Det är inte alltid som man tror

Inför Semcons kartläggning hade RZ själva tankar om vilka steg de borde ta. När mätinstrumenten samlat in tillräckligt med data och Semcons experter analyserat den, visade det sig dock att det var helt andra saker som skulle innebära de största besparingarna.

– Vi har arbetat med detta i över tio år men kände att det nu var dags att ta nästa steg. Därför bad vi Semcon att göra en energikartläggning och därefter en klimatkartläggning, vilket ledde till insikten att det är hos våra leverantörer vi kan göra störst skillnad sett till vår klimatpåverkan. Även energikartläggningen ledde till insikter vi inte tänkt på, säger Anders Helgesson, Production Manager, RZ ZamPart AB.

Viktigt för vilket företag som helst

Med dagens energipriser och risk för effektbrist är en energikartläggning mer aktuell än någonsin. Genom att noggrant mäta och analysera en verksamhet får företaget kontroll över energianvändningen och förståelse både för drift och kostnader. Detsamma gäller klimatkartläggning, som säkerställer att satsningarna görs där de har störst effekt.

Ett nytt nolläge

RZ ZamPart inledde ett effektiviseringsarbete i samband med att deras nuvarande fastighet förvärvades för tio år sedan. Då gjordes stora besparingar genom att se över belysning och ventilation, två åtgärder som fick stor effekt. När företaget ville göra en ny mätning undersökte de marknaden och valde sedan Semcon som partner.

Vi fick väldigt bra hjälp av Semcon som mätte vår faktiska förbrukning och gav oss konkreta förslag på åtgärder som effektiviserar vår energianvändning ytterligare.

- Anders Helgesson, Production Manager, RZ ZamPart AB.

– RZ ZamPart hade redan kommit långt med att mäta och effektivisera sin energikonsumtion. Vi är nöjda över att ha bidragit med förslag för att öka besparingarna och fortsätta sänka både energikonsumtionen och klimatavtrycket, säger Louise Jungefeldt, konsult inom LCA och klimatkartläggning på Semcon.

Nästa steg för RZ ZamPart är att förbereda sig på ny lagstiftning inom hållbarhet. Det handlar bland annat om kommande krav på rapportering enligt CSR-D, som står för Corporate Sustainable Reporting Directive. Direktivet innebär att företag måste informera om hur deras verksamheter påverkar människor, miljön och klimatet och ska ingå i företagets förvaltningsberättelse. RZ ZamPart har anlitat Semcons hållbarhetsbolag Goodpoint för att få hjälp med att möta de nya kraven och att ta fram en första version av deras hållbarhetsrapport.

Om RZ ZamPart
RZ ZamPart är en del av RZ Gruppen, en svensk koncern med verkstadsföretag specialiserade på konstruktion, prototyper och tillverkning. Just RZ ZamPart fokuserar på skärande bearbetning av de flesta metaller och levererar till fordonsindustrin, försvarsindustrin och övrig verkstadsindustri.

Kontakt

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy