Hur kan jag hjälpa dig?

Case

En effektivare organisation bakom en fungerande stadsmiljö

Att få stadsmiljön i Stockholm att fungera smidigt är en stor utmaning för Storstockholms Lokaltrafik (SL), med nära 900 000 resenärer varje dag. För att hitta en gemensam struktur för att effektivisera hanteringen av organisationens omfattande och komplexa projektverksamhet vände sig SL till Semcon och projektmetodiken XLPM.

KundSL

BranschOffentlig sektor

KompetenserProjektmetodikProjekt­ledning

Bakgrund

SL, som ägs av Region Stockholm, drivs av regionens trafiknämnd och trafikförvaltning. Det är förvaltningens uppgift att planera, beställa och följa upp trafiken – såväl som att underhålla befintlig och utveckla ny infrastruktur. För att säkerställa en fungerande stadsmiljö krävs det stora och komplexa insatser från Trafikförvaltningens sida. Något som ställer höga krav på verksamheten och på förmågan att jobba effektivt tillsammans.

Tydliga roller

Semcon har samarbetat med Trafikförvaltningen under många års tid. Den senaste gemensamma satsningen har fokuserat på att utveckla förmågan till portföljstyrning för att ge organisations ledning kontroll över alla projekt och program inom verksamheten. Syftet med arbetet har varit att bland annat tydliggöra roller inom organisationen så att personalen kan känna sig trygga i sina roller, så att de kan arbeta på ett effektivt och strukturerat sätt.

Ju mer du har på ditt bord och ju mer komplicerat det är, desto större krav ställer det på hur du arbetar. Här möjliggör en metodik som XLPM tydliga koordineringsvinster.

– Jens Olow, produktledare för XLPM på Semcon

Skräddarsydda utbildningar

Semcon har samarbetat med Trafikförvaltningen under många års tid. Den senaste gemensamma satsningen har fokuserat på att utveckla förmågan till portföljstyrning för att ge organisations ledning kontroll över alla projekt och program inom verksamheten. Syftet med arbetet har varit att bland annat tydliggöra roller inom organisationen så att personalen kan känna sig trygga i sina roller, så att de kan arbeta på ett effektivt och strukturerat sätt.

En gemensam struktur

I och med det här arbetet tillsammans med Semcon har Trafikförvaltningen kunnat förtydliga och peka ut vilket ansvar och vilka befogenheter att ta beslut som olika roller har. Genom att organisationen använder en gemensam projektmetodik, XLPM, skapas förutsättningar för effektivisering och tydligare ansvarsområden etableras, vilket leder till att arbetet kan röra sig framåt fortare i hela organisationen.

Semcon gav Trafikförvaltningen stöd i form av:

  • Interna utbildningar för bland annat chefer och projektledare

  • Stöd i utvecklingen av organisationens projekt- och programhandbok

  • Implementering av portföljstyrning

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management