Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Effektiva projekt för Gävle kommun

Gävle kommun och Semcon har samarbetat kring projektmetodiken XLPM under många år. År 2017 hade sektorn Livsmiljö Gävle nått en nivå av projektmognad då metodiken skulle kopplas ihop med hur verksamheten faktiskt genomför investeringsprojekt i praktiken.

KundGävle municipality

BranschOffentlig sektor

KompetenserProjektmetodikProjekt­ledning

Bakgrund

Sektorn Livsmiljö är kopplad till Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle, en nämnd som har det politiska ansvaret för verksamheter inom samhällsbyggnad, som bland annat lantmäteri- och bygglov, allmänna platser samt vägar och trafiksäkerhet. Sektorn hade sedan tidigare den teoretiska kunskapen kring Semcons projektmetodik XLPM. Utmaningen nu var att översätta den till ett konkret sätt att arbete med metodiken i praktiken.

Ett holistikt perspektiv

Christina Lindvall Sumar är ansvarig projektledningskonsult på Semcon och har arbetet för kommunen i nära tio år. Hennes roll den här gången blev att navigera sektorn Livsmiljö Gävle under utvecklingsarbetet, stödja hur verksamheten arbetar i de tidiga skedena för att bygga initiativ, förstudier utifrån krav och behov, samt att kvalitetssäkra processen. Sektorn arbetade tillsammans med Semcon för att få ihop hela flödet – deras investeringsprocess och koppling till XLPM samt skapa en bestående förändring i verksamheten.

"Syftet med arbetet var att tydliggöra vad verksamheten kan utföra samt stödja ledningen i att få ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att det sker en samplanering av ekonomi, resurser, av allt arbete som ingår i en investering och har beroenden." säger Christina Lindvall Sumar, ansvarig projektledningskonsult på Semcon

Sammanföra teori och praktik

En viktig del av arbetet har kretsat kring de stödsystem som sektorn har implementerat och gjort tillgängliga för hela verksamheten. Systemen spelar nu en mycket viktig roll i att synliggöra tillämpningen av metodiken, dess roller och varje projektfas – så väl som att göra dokumentationen för respektive projekt lättillgänglig.

Semcon gav sektorn stöd i form av:

  • Granskade (kvalitetssäkrade) kartlagda processer, gränssnitt och intressenter

  • Interna anpassade utbildningar

  • Anpassningar av XLPM-metodiken

  • Löpande rådgivning och coachning

  • Uppföljning

Kontakta oss

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management