Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Designstrategin bakom prisbelönta vetenskapliga instrument

Semcons designteam har tagit fram de strategiska designriktlinjerna för Biolin Scientifics utbud av instrumentprodukter för forskare. Strategin har inte bara berett vägen för användarvänliga produkter, utan också resulterat i en prestigefylld designutmärkelse.

KundBiolin

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceStrategisk affärsdesign

Bakgrund

Den optiska tensiometern Attension Theta Flex är en kontaktvinkelmätare som mäter exempelvis en ytas vätbarhet. Denna har betydelse i många vardagliga situationer, till exempel vid målning av en vägg eller användning av läkemedel. En ytas vätbarhet kan förbättras genom olika ytbehandlingar, och för att fastställa den nivå som ytbehandlingen kräver görs kontaktvinkelmätningar. Tensiometern är bara en av de produkter som Biolin Scientific har utvecklat för forskare och andra yrkesverksamma på området ytanalys. När företaget 2017 såg att det fanns ett behov av att skapa en samlad upplevelse av företagets varumärke och produkter fick Semcon i uppdrag att ta ut färdriktningen.

Användarvänlig medicinteknik

En designstrategi samordnar affärsmålen med designutvecklingen. De designriktlinjer som Semcon skapade åt Biolin baserades på undersökningar av varumärket, användarna och produkterna genom intervjuer, studier och analyser. Resultaten bearbetades sedan och omvandlades till definitioner, verktyg och designexempel för att skapa ett samband mellan varumärkesvärden och ett konsekvent och användarvänligt designspråk.

År 2020 fick Biolin och Attension Theta Flex utmärkelsen ”Red Dot: Best of the Best” för banbrytande design i den prestigefyllda designtävlingen Red Dot Award for Product Design.

Semcons kompetenser och bidrag till projektet:

  • Design management
  • Användarstudier
  • Strategisk forskning och analys
  • Strategisk industridesign
  • Definition och kommunikation av riktlinjer

Strategisk design och innovation hos Semcon

Semcons avdelning för design och användarupplevelser är en av Sveriges största design- och innovationsstudior. Experterna på avdelningen tar våra kunder från strategisk vision till lösningar redo för marknaden – med all nödvändig kompetens samlad under ett och samma tak.

Om Biolin Scientific

Biolin Scientific är ett internationellt företag som skapar instrument och smarta lösningar för forskare. I samarbete med ledande universitet och industriföretag löser Biolin Scientific problem för att förenkla arbetet på laboratorier. Kunderna är experter på ytornas kemi och fysik, och Biolin Scientific levererar verktygen som möjliggör deras framsteg.

Kontakt

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design