Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2020.10.07

Semcon leder nytt forskningsprojekt om hur big data kan effektivisera produktutveckling

Hur kan företag använda big data för att förbättra sin produktutveckling? Norska Forskningsrådet tilldelar nu Semcon medel för ett nytt forskningsprojekt som ska fokusera på just det. Projektet ska undersöka hur företag som levererar komplexa system kan öka effektiviteten i sina teknik- och innovationsprocesser med hjälp av big data.

Dela:

När tekniken blir allt mer avancerad och komplex ställs också högre krav på företag att samarbeta och dela med sig av best practice. Särskilt eftersom teknik och system idag behöver interagera med varandra. Hur det kan göras på bästa sätt kommer undersökas i det nya forskningsprojektet ”Harvesting value from Big Data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework”.

Målet med projektet är att stärka de industripartners och akademin som deltar genom att skapa en samarbetsram som innehåller verktyg och metoder för att förbättra produktutvecklingsprocesserna. Främst handlar det om att kunna fatta datastödda beslut tidigt i utvecklingsprocessen.

- Lasse Bjørkhaug, projektledare för forskningsprojektet och på Semcon

Förutom att skapa en samarbetsram ska projektet också titta närmare på hur information från data kan anpassas till användarna. Dessutom ska man ta fram och validera en process som säkerställer att företag effektivt kan använda big data i samskapande processer, när tekniken behöver kunna interagera.

I dag är tillgången till data enorm, och med rätt tillvägagångssätt och rätt algoritmer kan norska företag strukturera och dra nytta av big data på ett sätt som kan ge avgörande konkurrensfördelar på en internationell marknad.

- Kristin Falk, professor på Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Forskningsprojektet är den andra fasen av programmet ”Human Systems-Engineering Innovation Framework” (H-SEIF), med syfte att göra produktutveckling mer fokuserat på användarnas behov. Totalt kommer tolv partners vara en del i projektet, bland annat USN där Semcon har ett nära samarbete med Campus Kongsberg.

– Det är väldigt viktigt för oss att hela tiden hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen för att kunna erbjuda våra kunder teknik i framkant. Att få driva det här projektet skapar stora möjligheter framåt, både för alla deltagare i projektet men också för Semcons kunder, säger Lasse Bjørkhaug.

Semcon har tilldelats medel från Forskningsrådet i Norge för forsknings-projektet, som kommer att drivas av Semcon i samarbete med USN och kommer att löpa över tre år. Övriga partners är Arkitekt och Design Högskolan i Oslo, Ulstein Gruppen, Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence and Aerospace, ETH Zürich, Indra Navia, Kongsberg Innovasjon, Chalmers Tekniska Högskola, Statens Kartverk i Norge och TechnipFMC.

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director