Hur kan jag hjälpa dig?

Pressmeddelande2020.10.05

Semcon i nytt projekt kring självkörande fordon i Gävle hamn

I en ny förstudie för Yilport ska Semcon under hösten undersöka hur transportflöden inom Gävle hamn kan effektiviseras. Med hjälp av autonoma fordon kan logistikprocesser automatiseras vilket innebär minskade kostnader samtidigt som både säkerheten och kvaliteten förbättras.

Dela:

Gävle är en av Sveriges största hamnar och varje dag transporteras stora mängder gods till och från hamnen, där Yilport står för driften. Precis som exempelvis gruvor och produktionsanläggningar är hamnar avgränsade områden vilket innebär att de är perfekta miljöer för autonoma lösningar.

Vi har fått i uppdrag att kartlägga och analysera vilka fördelar och värden som autonoma lösningar skulle ge Yilport för en specifik logistikprocess. Förstudien kommer att fokusera på en process. Visionen är att bygga en helt autonom logistikproduktion för Yilport vilket känns väldigt spännande. Autonoma lösningar optimerar inte bara driftsskostnader utan bidrar även med förbättrad säkerhet, kvalitet och spårbarhet.

- Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services

Spetskompetens som helhetsleverantör

Den logistikprocess som först ska undersökas är containers som flyttas med lastbil från containerlagring till kaj där sedan kranar lyfter över containern till båt. I projektet kommer Semcon att kartlägga alla delar av processen, kostnader, behov och utmaningar för att kunna förstå processen på djupet. Därefter kommer en kravspecifikation, konceptlösning och business case att levereras till Yilport.

På Semcon har vi en unik spetskompetens som helhetsleverantör av autonoma lösningar, allt från att designa och utveckla till att implementera inom många olika användningsområden och i många olika branscher oberoende av fordonstyp och tillverkare.

- Per Hagman, Area Manager, Software & Emerging Tech, Engineering & Digital Services

Plattform för autonoma operationer

Till sin hjälp har Semcon ett nära samarbete med Yeti Move, som tillhandahåller en plattform för att styra och övervaka autonoma operationer. Yeti Move är en mjukvaruleverantör och samägs av Semcon, Øveraasen och Husqvarna.

Yilport ansvarar för driften av 22 hamnar världen över där samma process för att flytta containers används, vilket innebär att det finns stora ekonomiska vinster med att hitta en lösning som går att applicera på all deras produktion globalt.

För Yilport är det viktigt att hela tiden ligga i framkant av teknik-utvecklingen för att kunna erbjuda våra kunder effektiva lösningar och i Semcon har vi hittat en partner vi verkligen tror på. Automation i hamnar är vanligt men ingen har riktigt löst att få det att fungera tillsammans med annan trafik och här är Semcon i framkant.

Håkan Bergström, Sales Director Yilport Nordic

Contact

Kristina Ekeblad

Communications Director