Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelLife Science

Vad är life science?

Life science är ett tvärvetenskapligt område format genom konvergensen av ingenjörsvetenskap, fysik och matematik. Området behandlar levande ting och livsprocesser och är en av två huvudgrenar inom naturvetenskapen.

Dela:

Forskningen berör en rad olika fält med det centrala syftet att förhöja människans livskvalitet och välbefinnande. Begreppet inkluderar bio- och medicinteknik samt läkemedel, men också grannområden som miljö och hållbarhet. Branscher som ingår i life science-begreppet är bland annat medicinteknik, läkemedel, livsmedel och jordbruk. Naturvetenskapens andra huvudområde är fysikvetenskap, som till skillnad från life science inte handlar om levande materia.

Innovativ forskning räddar liv

För att fortsätta kunna utveckla hälso- och sjukvårdssystemet samt omsorgen, behövs hela tiden en bättre förståelse för människan. Vi lever i en växande värld vilket betyder fler människor och en större åldrande befolkning att ta hand om. Det gör att kraven och efterfrågan på nya metoder för bland annat diagnostik, individanpassade biologiska läkemedel och tekniska lösningar ökar. En stor del av arbetet består i att ta fram nya, kostnadseffektiva lösningar, som ännu fler kan nyttja.

Möjligheterna som dagens och framtidens tekniska lösningar ger är enorma. Att genom digitala tjänster och produkter hjälpa människor att se, höra eller till och med springa är en del i det hela. Att genom nanoteknik upptäcka, förebygga och behandla cancer är en annan. Forskningen inom life science många områden spelar därför en vital roll i främjandet av den globala sjukvården.

En framtid inom life science

Den stora utmaningen inom området går ut på att svara upp till morgondagens globala efterfrågan. Det höga tempot ställer stora krav på den teknologiska tillväxten. Det är därför viktigt att efterfrågan på arbetskraft inom life science-sektorn besvaras. Inte bara för att skapa fler arbetstillfällen lokalt, varje ny resurs i branschen är en potentiell livsförändrare för många människor, någonstans i världen.

Kontakt

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management