Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelMobility

The Smiling Car

Åtta av tio söker ögonkontakt med föraren innan de går över gatan. Med självkörande bilar försvinner den möjligheten. För att skapa tillit för den nya tekniken har vi tagit fram konceptet The Smiling Car. Ett exempel på produktutveckling baserad på mänskligt beteende.

Dela:

Självkörande bilar kan innebära mycket positivt. För miljön, säkerheten och livskvaliteten. Men för att självkörande bilar ska accepteras och bli verklighet behöver de kunna kommunicera på ett förtroendeingivande sätt. Inte minst med oskyddade trafikanter i städerna.

En lösning på människans villkor

Därför har Semcon tagit fram The Smiling Car. Ett koncept där självkörande bilar interagerar genom ett leende – ett meddelande som vem som helst kan förstå.

Spela

När den självkörande bilens sensorer upptäcker fotgängaren skickas en signal till en display i fronten och ett leende tänds upp som bekräftar att bilen kommer att stanna.

Styrkan hos The Smiling Car är att vi låter människor kommunicera så som vi är vana vid istället för att ta en onödig omväg via tekniken.

– Anders Sundin, Head of User Experience, Semcon

Åtta av tio söker ögonkontakt

En säker trafikmiljö är beroende av samspelet mellan människor. Åtta av tio fotgängare söker idag ögonkontakt med föraren innan de korsar en trafikerad väg (Semcon/Inizio). Men vad händer när det inte längre finns någon förare bakom ratten? Vi bestämde oss för att ta reda på hur människor reagerar inför självkörande bilar.

Spela

Samarbete för en global standard

The Smiling Car är ett första steg i ett långsiktigt arbete där Semcon tillsammans med bland annat Viktoria Swedish ICT och samarbetspartners inom bilindustrin vill skapa en global standard kring hur självkörande bilar kommunicerar med omgivningen. Något som idag saknas. För precis som det idag finns tydliga överenskommelser för hur bilar signalerar när de byter fil, behövs ett gemensamt språk för hur självkörande bilar ska interagera med oss människor.

Så blir The Smiling Car verklighet

Kameror och sensorer som kan känna av omgivningen och bromsa för fotgängare kommer att finnas i alla självkörande bilar.

Att addera The Smiling Car i fronten med befintlig teknik är inte särskilt komplicerat. Men vi vill ta konceptet ett steg vidare för att skapa en ännu bättre förståelse av intentionerna hos människan och den självkörande bilen.

–Per Hagman, ansvarig för ADAS och Autonomous inom Semcon

Detta kan göras genom att använda mer avancerade sensorer, till exempel kameror tillsammans med system för eye tracking eller laser-teknik (LiDAR). Därigenom skulle man kunna uppfatta en persons huvudrörelse och även läsa av att blicken riktas mot bilen – för att sedan ge omedelbar feedback genom leendet i grillen. Laserteknik skulle också möjliggöra att The Smiling Car fungerar i svåra yttre förhållanden som regn och mörker, och i mer komplexa trafikmiljöer där övergångsställen kanske inte existerar.

Eftersom självkörande bilar till allra största del kommer vara elektriska och tysta, rekommenderar Semcon även en tydlig ljudsignal tillsammans med leendet. Ljudet designas för trafikmiljön i staden så som beskrivs i projektet Sonic Movement.

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Kristina Ekeblad

Communications Director