Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelDigitala lösningar

Vad är digitalisering?

I en tid när digitaliseringen genomsyrar vårt samhälle uppstår lätt förvirring kring vad begreppet faktiskt innebär. Digitalisering beskrivs som ett paradigmskifte, en revolution att jämföra med industrialismen i början av 1900-talet. Men hur definieras begreppet, vad innebär det mer konkret och hur applicerar man digitala dimensioner på redan befintliga produkter?

Dela:

Digitalisering är en del i en teknologisk process som har som syfte att, med hjälp av digital teknik, förbättra och effektivisera en verksamhet. Det kan handla om snabbare utveckling av befintlig verksamhet eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Branscher som påverkas är alltifrån tung industri till sjukvård och handel.

Digitalisering med användaren i fokus

Att digitaliseringen är här för att stanna är det få som säger emot. Men vad innebär denna revolution för alla de produkter vi använder dagligen? Antalet uppkopplade enheter har ökat lavinartat den senaste tiden och beräknas 2020 vara uppe i 30 miljarder. Samtidigt visar undersökningar att vi blir allt mer frustrerade av teknik. För att kunna ta fram den fulla potentialen hos de nya digitala och uppkopplade produkterna måste vi starta med användarna – inte tekniken.

På Semcon använder vi samlingsnamnet Smart för nya, innovativa lösningar med uppkopplingstekniker, internet of things, molnteknik, big data, artificiell intelligens, autonomi och så vidare. Men det behövs mer än bara rätt teknik för att skapa en framgångsrik produkt. Semcon Smart förenar tekniken, användarupplevelsen och affärsmodellerna till användbara produkter som kunderna vill betala för.

Viktiga perspektiv att tänka på

När ett företag ska digitalisera en redan befintlig produkt, eller skapa en helt ny uppkopplad produkt är det viktigt att få med alla tre perspektiven: användaren, affären och tekniken. Med hjälp av Semcons Smart Partner Model tar vi hänsyn till alla viktiga steg i utvecklingen av din smarta produkt.

Det är viktigt att komma ihåg att bara för att något är uppkopplat betyder inte att det är smart – digitaliseringen av en produkt måste tillföra värde för användaren. Det är slutanvändarens behov och beteenden som ska ligga till grund för all produktutveckling.

Är du redo för framtidens teknik?

Det är en spännande tid vi lever i – digitaliseringens tid. På några få år har helt nya produkter och tjänster skapats. Bara genom att koppla ihop datorer och mobiler i ett gränslöst nätverk. Vad händer om vi tar ett steg till i den här transformationen? Om vi kopplar upp allt vi har omkring oss? Lampor, bilar och kylskåp? Tillverkningsrobotar, medicinska instrument och oss själva?

På Semcon utforskar vi var den nya tekniken kan ta oss och hur vi kan använda den för att på bästa sätt skapa relevanta och användarvänliga produkter för framtiden. Tillsammans med våra experter inom IT, UX, produktutveckling och industriell teknik har vi helheten och insikten som vänder teknisk potential till kommersiella koncept.

Kontakt

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network