Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelDigitala lösningar

Om internet of things, sakernas internet, och smarta produkter

Revolution, transformation, fenomen eller trend – Internet of Things, IoT, har kallats många saker. En sak som är säker är att det är här för att stanna. Men vad innebär begreppet? Och hur gör man uppkopplade produkter smarta på riktigt?

Dela:

Sakernas internet, IoT, är en megatrend som spänner långt utanför den tekniska detaljnivån. Möjligheterna växer exponentiellt när antalet uppkopplade saker räknas i miljarder och den ekonomiska påverkan till biljoner amerikanska dollar. Affärsmöjligheterna är onekligen stora, men det är i kontakten med användarna den stora skillnaden ligger och uppkopplade produkter upplevs som smarta. De kan styras och kommunicera på distans. Funktionaliteten blir lärande och intuitiv i samklang med användaren. Den som förstår gränssnittet mellan människa och maskin, hittar också framtidens affärsmöjligheter.

Internet of Things i din vardag

Idag hittar vi uppkopplade produkter överallt i samhället. Många av dem har blivit så självklara att vi knappt reflekterar över det. Det är till exempel få personer idag som ens kan tänka sig att köpa en telefon som inte är uppkopplad. Andra exempel där uppkopplat underlättat vardagen är gräsklippare, klockor, kylskåp och värmepumpar. Listan kan göras lång.

Samtidigt finns mycket kvar att göra. Inom många branscher skulle digitalisering av produkter och tjänster, gjort utifrån användarnas behov, kunna underlätta och skapa mervärde i människors liv. Ett tydligt exempel är regeringens satsningar på digitalisering inom den offentliga sektorn, såsom vården, i Sverige. Syftet där är just att förbättra och effektivisera servicen till medborgarna.

Varför IoT hype nu?

Att saker pratar med varandra är inte nytt, att två sensorer eller givare skickar en signal mellan sig har skett i många år. Förutom det uppenbara med internets genombrott i samhället– varför pratar vi om sakernas internet nu?

  • Idag finns möjligheterna att koppla ihop fler produkter, hantera den data som skickas och utvärdera den.

  • Datorkraften i våra smarta telefoner idag är väsentligt större än de persondatorer som fanns för bara 10 år sen.

  • Teknikutvecklingen driver möjligheterna att koppla upp alltfler typer av produkter, och framförallt en större volym av produkter.

  • Digitaliseringen sker idag i alla delar av samhället. Det rör inte bara klassiska teknikbranscher utan även tjänste- och offentliga sektorn.

Har din produkt nått sin fulla potential?

Möjligheterna som IoT ger är som sagt många. Som företag kan du nå helt nya positioner på marknaden genom att göra uppkopplade produkter. Förutom att produktens värde ökar genom uppkoppling, kan du dessutom få tillgång till data som berättar hur produkten används, vilket i sin tur kan generera nya produkter och affärsmodeller. När det kommer till produktion innebär visioner som Industri 4.0 och smarta fabriker att industriföretag kan arbeta med ett helt nytt sätt kan samla in data, och på så sätt se vad som går bra och var man behöver effektivisera i sin produktionslinje. Möjligheterna till ständiga förbättringar ökar för varje sak man kan koppla upp.

Uppkopplat behöver inte betyda smart

På Semcon skapar vi smarta lösningar och produkter. Inte genom att börja med uppkopplad teknik och vad som är möjligt att göra med den, utan genom att sätta användaren, människan, först. Det är genom att ta reda på användarens behov vi kan skapa verkligt smarta produkter. Att observera och involvera användarna i produktutvecklingsprocessen ger viktiga insikter som sedan kan analyseras och visualiseras för att skapa rätt produkt för marknaden. Det företag som känner användarna bäst är det som blir mest framgångsrikt. Det är också genom att identifiera användarnas behov man kan säkerställa att uppkopplade produkter verkligen är smarta. Bara för att något är uppkopplat behöver inte betyda att det är smart.

Hur digitaliserar jag då en produkt?

På Semcon arbetar vi dagligen med digitalisering i en rad olika branscher, över hela världen. Lärdomarna om olika utmaningar och olika människors behov tillsammans med att vi hanterar hela resan från affärsmodeller till färdigt produktkoncept gör oss till ett tryggt val. Semcons Smart Partner Model är väldigt uppskattad för att vägleda i resan att digitalisera en produkt.

Vi han sammanställt en checklista med de viktigaste frågorna att reda ut innan man startar en produktutvecklingsprocess för att digitalisera produkter.

Kontakt

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network