Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelLife Science

Hur digitalisering bidrar till patientsäkerhet

För att uppnå framgång och hållbarhet på lång sikt väljer allt fler vårdorganisationer att genomgå en teknisk- och digital transformation. Målet är att främja effektiviteten, förbättra vårdkvaliteten och öka patientens resultat och välmående.

Dela:

Kundupplevelsen är nyckeln

I en tid då fler privata vårdföretag tar plats på marknaden ökar konkurrensen om patienterna. Eftersom det alltid kommer att finnas större efterfrågan inom vården än vad det finns resurser för blir den vårdgivare som erbjuder bäst kundupplevelse den största vinnaren.

Digitalisering som underlättar

Genom att bland annat digitalisera journaler, remisser och recept möjliggörs en snabbare och säkrare kommunikation mellan patient och vårdgivare. Digitaliseringen adderar en dynamik i relationen som underlättar för båda parter. Den direkta kontakten gör att man som patient kan ställa frågor och få svar, ringa videosamtal, boka tider, se provresultat och förnya läkemedelsrecept, när – och var – som helst.

Tillgänglighet är trygghet

Digitalisering inom vården kan användas för att förbättra patientsäkerhet, tillgänglighet, jämlikhet och vård av patienten. Automatiska system har gjort det lättare för patienter och sjuka att få hjälp. Det har blivit enklare att kontrollera läkemedel för äldre, gravida och ammande, stötta när det krävs stöttning, ställa diagnos och följa upp processer, liksom att varna för olämpliga läkemedel för personer med exempelvis nedsatt njursjukdom. Det bidrar till en ökad trygghet under en tid som många gånger är förknippad med oro och frågetecken. En god e-hälsa innebär således bättre förutsättningar för organisationer och individer såväl som samhället i stort.

Kontakt

Sara Sjögren, Semcon

Sara Sjögren

Country Manager Sweden

East & South