Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelLife Science

Vad innebär digital hälsa?

För att kunna erbjuda en proaktiv, mer personlig och kostnadseffektiv vård behöver vi hela tiden hitta nya innovationsformer. Digital hälsa innebär en digitalisering av tjänster där målet är att förebygga och hantera sjukdomar mer effektivt.

Dela:

Digital hälsa – förväntningar på en växande industri

Forskning tyder på att digital teknik har potential att förbättra patientresultatet och minska hälso- och sjukvårdskostnaderna avsevärt. Den globala marknaden inom digital hälsa förväntas uppgå till 408 miljarder kronor år 2025.

Digitalisering ger en flexibel sjukvård

De nya möjligheterna som digitaliseringen erbjuder kan tillämpas på en mängd olika användningsområden – allt från elektroniska journaler, virtuella besök och patientportaler till tidig sjukdomsdetektering och diagnos, självhantering av kroniska tillstånd och psykologiskt stöd.

Digital hälsa ökar fokus på patientens välmående

För vårdgivare betyder det en säkrare och snabbare beslutsfattning, som i sin tur ökar förtroendet hos patienten. Tillgången till relevant patientinformation och en direkt kontakt med specialist när det behövs bidrar till ökad patientsäkerhet. Dessutom är access till laboratorietestresultat och personlig hälsoinformation en viktig del av patientens engagemang och eget beslutsfattande. En god digital hälsa inom organisationen ger således patienten ett löfte om tillgänglighet och trygghet – två grundläggande faktorer för ett konkurrenskraftigt erbjudande inom vården.

Kontakt

Sara Sjögren, Semcon

Sara Sjögren

Country Manager Sweden

East & South