Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelProduktutveckling

Hållbar produktutveckling är nya normen – har du koll?

Produkter som är hållbara och kan repareras, uppgraderas, delas, återanvändas och återvinnas kommer framöver att bli den nya standarden. Det är hög tid att utforska hur övergången till en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp kommer påverka dina produkter, tjänster och affärsmodell.

Dela:

I begreppet ekodesign samlas metoder och perspektiv med syftet att skapa innovativa designlösningar, för både produkter, digitala lösningar och tjänster, med fokus på att minimera den totala klimat- och miljöpåverkan under hela livscykeln

– Många är nog inte medvetna om att hela 80 procent av en produkts klimat- och miljöavtryck kan avgöras i designfasen. En designprocess som är anpassad för ekodesign öppnar upp för många spännande möjligheter att utveckla bättre affärsmodeller, produkter och tjänster, säger Daniel Gunnarsson Ohlson, Sustainable Design Expert.

80 procent av en produkts klimat- och miljöavtryck kan avgöras i designfasen.

Workshop för att komma igång med hållbar produktutveckling

Men, det är inte helt enkelt att börja tänka i nya banor. Att utmana sig själv, sin process och kanske hela sitt företags affärsmodell kräver nya perspektiv och infallsvinklar. Ett sätt att komma igång kan vara att boka en tvärfunktionell workshop med Semcons experter inom hållbara produkter och tjänster.

Eftersom vi på Semcon jobbar med kunder i flera olika branscher och har experter inom många områden blir en sådan här ett bra tillfälle vi alla kan dra lärdom från varandras olika erfarenheter och perspektiv.

- Daniel Gunnarsson Ohlson, Sustainable Design Expert.

Starta din hållbara produktutveckling med en kortlek?

Semcon kan sätta ihop workshops på olika teman, helt utifrån dina behov. Är önskemålet att titta närmare på sådant som rör designprocessen inom hållbar produktutveckling har Daniel och hans kollegor tagit fram ett diskussionsunderlag i form av en kortlek med tankar, idéer och tips kring teman som innovation, cirkularitet och ekodesign.

- Korten är tänkta som inspiration och få oss att lyfta blicken. De kan användas under en workshop eller i ett möte och funkar för både fysiska produkter och digitala lösningar. Ett viktigt fokus är att ta fram rätt lösning för rätt behov, oavsett om den i slutändan visar sig vara fysisk, digital eller en tjänst, säger Daniel Gunnarsson Ohlson.

Visste du att Semcon kan allt detta?

Semcon stöttar företag och organisationer i flera olika branscher i omställningen till en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp. Här är några exempel på vår expertis:

  • Vårt ekodesignerbjudande spänner över optimerade lösningar som LCA:er, cirkulär design, energieffektivitet, material och kemikalier, till transformerande lösningar som cirkulära affärsmodeller.

  • Vi hjälper dig navigera den explosion av nya juridiska krav som är kopplade till produkters hållbarhet och transparens. Hur kommer nya och kommande EU-förordningar och direktiv om icke-finansiell rapportering, ekodesign och due diligence att påverka ditt företag?

  • Dra nytta av digitaliseringens fulla potential och säkerställ en datadriven approach som möjliggör informerade beslut under hela produktens livscykel. Samtidigt som du säkerställer efterlevnad av krav kopplade till icke-finansiell rapportering och digitala produktpass.

  • För att fatta rätt beslut idag, måste vi förstå hur morgondagen kommer se ut. Genom vår affärsdesignprocess utforskar vi hur en blandning av nyckeltrender, inklusive mänskliga behov och beteenden, digitalisering och hållbarhet, påverkar ditt produkterbjudande. Vi stöttar dig i att sätta en färdplan för att säkerställa en hållbar affärsmodell för framtiden.

Få tillgång till hela vår expertis
Läs mer om hur Semcon jobbar med produktutveckling.

Kontakta oss för att veta mer

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design