Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelHållbara affärer

Fler perspektiv på hållbar teknik

Att göra som vi alltid gjort kommer inte rädda planeten. Om ny teknik ska hjälpa oss att nå klimatmålen krävs helt nya perspektiv. Teknikbranschen behöver mod att tänka annorlunda. Så, för att inspirera framtidens teknikutvecklare – och själva inspireras – frågade vi ett gäng andraklassare om deras bästa idéer för att rädda planeten.

Dela:

Spela

Barnens idéer handlade om allt från robotar som plockar skräp och bilar som går på luft eller vatten till flygande djurambulanser. Och visst, kanske är det inte just de här uppfinningarna som kommer lösa de enorma utmaningarna världen står inför. Men vem vet var nästa geniala idé för bränsle, material eller affärsmodeller kommer ifrån?

Se barnens idéer via länka

Luftbil och CO2-infångare

En bil som drivs av vatten

En robot som plockar skräp

Sugis renar haven

En flygande djur ambulans

Semcons produktutvecklare besökte en skola i Göteborg för att prata hållbar teknik och spåna ihop kring vilka uppfinningar som kan hjälpa planeten i framtiden. Idéerna var många.

Teknik är en av nycklarna i omställningen till ett hållbart samhälle. Men det är viktigt att vi vågar ifrågasätta dagens lösningar och tänka på helt nya sätt.

– Anette Norén, Head of Strategic Design & Innovation at Semcon

Hållbar innovation

På Semcon hjälper vi våra kunder med nya perspektiv för att hitta tekniska lösningar som gör livet bättre för människor och stöttar omställningen till en hållbar planet. Vare sig det handlar om att utveckla den senaste AI-tekniken eller en ny design för rullstolar. Att se på problem från olika vinklar leder till bättre lösningar i slutändan.

Vi försöker att alltid utgå från de fyra perspektiven människan, planeten, affären och tekniken i våra projekt. På så sätt kan vi se till att nya tekniska lösningar bottnar i mänskliga behov, har ett hållbarhetsperspektiv och ett starkt business case.

Vårt mål är att hållbarhet ska vara integrerat i alla delar av vår verksamhet och vi arbetar hela tiden för att bli bättre. Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på Semcon.

Kontakt

Heidi Östlund, Semcon

Heidi Östlund

Head of Sustainability

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design