Hur kan jag hjälpa dig?

Produkt­information

Under 2023 blev Semcons affärsområde Product Information det nya och fristående varumärket Aleido. Deras mål är att se till att dina avancerade produkter och lösningar alltid är enkla att förstå för de otaliga människor som är beroende av dem. För mer information besök aleido.se

Kristina Ekeblad

Communications Director

Product Information är nu Aleido

Aleido är specialiserat på både eftermarknadsinformation och lärandelösningar. Med sitt uppdrag "att göra det avancerade enkelt att förstå" i ryggen, erbjuder Aleido kunskap som överbryggar klyftan mellan teknik och människor.

Besök Aleidos hemsida