Hur kan jag hjälpa dig?

ArtikelEnergi

Varför ska du göra en energikartläggning?

Alla typer av företag vinner på att kartlägga och minska sin energiförbrukning. Nu i oktober 2023 trädde dessutom EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet (EED) i kraft vilket innebär en del förändringar som påverkar vilka företag som omfattas. Eva Ahlman är nycertifierad energikartläggare på Semcon.

Dela:

Vad innebär det egentligen att vara certifierad inom energikartläggning?

Det betyder att man har en gedigen utbildning inom energiområdet och lång erfarenhet av att arbeta med energieffektivisering. Du har rätt att göra en energikartläggning enligt Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL). Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år och då är det den certifierade kartläggaren som står för kvalitetssäkringen.

Vad är det för energi som du kartlägger?

All energi som företaget använder. Allt från uppvärmning av byggnader, el till belysning och processer till bränsle till företagets fordon. Alla typer av energislag ska med. El, fjärrvärme, ånga, fjärrkyla, olja, biobränsle, diesel och gas.

Vilket slags företag är de som vi hjälper med energikartläggning?

Alla typer av stora företag som gör av med mycket energi. Oftast är det tillverkande företag, men det kan vara transportbolag och fastighetsbolag också. Den 10 oktober trädde EU:s reviderade direktiv om energieffektivitet (EED) i kraft och det innebär också vissa förändringar som påverkar vilka företag som omfattas.

Eva Ahlman, certifierad energikartläggare på Semcon

Vad är det för förändringar?

Den tidigare definitionen av vilka företag som omfattas av lagen görs om. Tidigare var det storleken på företaget som avgjorde om man omfattades. Nu har det ersatts av energianvändningsgränser. Företag som använder mindre än 2,8 GWh/år omfattas inte alls. Har företaget en årlig energianvändning mellan 2,8 GWh och 23,6 GWh behöver en energikartläggning genomföras med certifierade energikartläggare eller med energiledningssystem. Har företaget en årlig energianvändning över 23,6 GWh behöver företaget införa energiledningssystem, alternativt miljöledningssystem med ett tillägg för energikartläggning. Ledningssystem ska vara infört senast 11 oktober 2027. Läs mer om energiledningssystem här.

Vilket värde skapar energikartläggning för kunden?

Förutom att hjälpa dem med att uppfylla kravet i lagen hjälper vi dem med att hitta sätt att spara energi på. Och spar man energi så spar man pengar, särskilt idag med höga energipriser.

Vad är det för typ av energieffektiviseringsåtgärder som vi brukar hitta?

När det gäller byggnader så kan de handla om att isolera taket/vinden, byta ut fönster och portar. Men det enklaste och billigaste är att se till att portar och fönster inte står öppna i onödan. Särskilt om stora portar står öppna vintertid så försvinner det ut mycket värme. En annan sak som spar mycket energi är att byta ut belysningen till LED samt att installera närvarogivare. När det gäller transporter kan man spara mycket genom eco-driving och ruttplanering. Industriprocesser ser ofta väldigt olika ut, så där är det svårare att ge allmänna exempel, men ofta finns mycket att jobba med relaterat till tryckluft eller hydraulik.

Kontakt

Cay Åsberg, Semcon

Cay Åsberg

Team Manager Energy