Hur kan jag hjälpa dig?

WebinarProject Excellence

Reflekterande ledarskap: att navigera ledarskapsidéer i en komplex arbetsvardag

Ledarskap framhålls ofta som en universallösning för att tackla allehanda organisatoriska problem och utmaningar. Samtidigt är ledarskap ett förvirrande och notoriskt svårdefinierat koncept som har kommit att betyda nästan allt och inget. Hur ska man som chef eller ledare navigera den uppsjö av olika ledarskapskoncept som finns? Hur ska man förhålla sig till olika ”perfekta” ledarskapsideal i en värld där chefsarbete har blivit alltmer komplext, hektiskt och motsägelsefullt?

Dela:

Snarare än att fokusera på någon specifik ledarskapsteknik så kommer denna föreläsning att lyfta fram betydelsen av att utveckla ett reflekterande förhållningssätt till ledarskap. Reflekterande ledarskap handlar här om att överväga vad vi egentligen menar med ledarskap och vad som är rimligt att förvänta sig av ledarskap – vad det kan göra och inte göra.

Ta chansen att lyssna på Rikard Sandberg, konsult på Semcon och disputerad inom ledarskap.

Anmälan till webinar

Varmt välkommen att lyssna den 17:e september, 1130-1230.

Frågor? Kontakta oss

Emma O.Westerberg, Semcon

Emma O.Westerberg

Project Manager