Hur kan jag hjälpa dig?

WebinarProject Excellence

En plan: Skillnaden mellan en dröm och ett mål

Ett webinar om att skapa transparens och förutsägbarhet genom planering.

Dela:

Om någon frågar dig hur ditt projekt går, kan du då objektivt svara:

-"Jag är här. Och härifrån går jag dit”

-"Enligt planen kommer vi fram då och det kommer att kosta så här mycket”

-”… och om du vill lägga till något så kommer detta att hända"

Ett projekts intressenter bedömer ofta om ett projekt är lyckat eller ej baserat på om det levererats på tid och inom budget. Att tillförlitligt kunna uppskatta tidsåtgång och kostnad för ett projekt är därför en viktig färdighet att ha för en projektledare. En tydlig plan och budget är en förutsättning för att kunna hantera viktiga intressenter. Men vad behöver vi minst göra för att ta fram en tillräckligt bra plan och budget och hur mycket tid ska vi lägga på det?

Ta chansen att lyssna på Jens Olow, senior konsult på Semcon som använder sin långa erfarenhet till att utveckla organisationer, team och individer inom bland annat projektledning. Under detta webinar får du ett smakprov att applicera direkt in i ditt projekt eller dagliga arbete.

Spela
Se video med webinaret

Kontakta oss om du har några frågor

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management