Hur kan jag hjälpa dig?

Information om våra undersökningar.

Denna undersökning genomförs av Semcon. Datainsamlingen och behandlingen av dina uppgifter utförs av en tredje part (Quick Search Sweden AB, nedan “Quicksearch”) som har fått dina kontaktuppgifter från Semcon.

Quicksearch hanterar dina personuppgifter på uppdrag av Semcon och är en auktoriserad partner till Semcon. Behandlingen av dina uppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning inkluderande dataskyddsförordningen (GDPR). Quicksearch och Semcon behandlar dina personuppgifter i syfte att följa din kundupplevelse, analysera och förbättra kvaliteten på Semcons leveranser samt för att säkerställa att gällande avtal med er som kund till Semcon uppfylls. Baserat på ert svar på undersökningen kan Semcon komma att kontakta dig i uppföljningssyfte.

All information och alla personuppgifter som du lämnar i ditt svar på frågorna i undersökningen hanteras konfidentiellt av Semcon och Quicksearch. Dina personuppgifter sparas av Quicksearch för ovan beskrivna syfte i 18 månader. Därefter kommer de per automatiskt att tas bort.

Semcon och Quicksearch delar inte dina uppgifter med någon tredje part och informationen du tillhandahåller behandlas enbart för ovan beskrivna syfte. För mer information om hur Semcon behandlar din information, se sidan Data Privacy Policy.