Hur kan jag hjälpa dig?

Validering

Dagens industrier blir mer och mer komplexa och krav på kvalitetssäkring, systemvalidering och dokumentation ökar. Detta är en utmaning för många organisationer idag. I det långa loppet är det ett måste att se till att alla produkter, system och tjänster som släpps på marknaden är säkra och tillgängliga för alla slutanvändare.

Caroline Heuman

Area Manager

Quality Management Stockholm

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Expertis från många branscher

Vår breda branschmix kombinerat med specifik spetskompetens innebär att vi kan hjälpa din organisation att hitta den balans som behövs för ett hållbart kvalitetsarbete inom din bransch. Vare sig det gäller life science-förordningar, de senaste ISO-standarderna för energiindustrin eller CE-märkning av produktionsmiljöer inom tillverkningsindustrin.

Vi har utförlig expertis inom validering från en rad olika branscher där kvalitet är en central faktor. Vår kunskap breder ut sig över många sektorer och inbegriper en djup förståelse av valideringsprocesser och kvalitetssäkring. Genom att applicera vår expertis inom valideringsmetodologi och standarder kan vi säkerställa att system, processer och produkter möter de strikta krav och förordningar som ställs på dem.

Genom att alltid säkerställa kvalitet inom valideringsprocessen har vi etablerat oss själva som en pålitlig partner för företag inom olika branscher som strävar efter att möta höga krav och standarder.

En samarbetspartner genom hela processen

Semcon har mycket erfarenhet av de många olika roller som behövs vid validering. Vi fokuserar alltid på att utveckla användarvänliga produkter och tjänster för slutanvändaren. ”Vi vet att villkor och krav kan ändras längs vägen och vi är vana vid att upprätthålla ett agilt synsätt inom projektanpassning.” - Elin Sins, Area Manager Quality Excellence, Semcon

Vi kan assistera vid varje steg i valideringsprocessen

Vårt team kan granska er totala valideringsstrategi så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Eller så kan ni låta en av våra många specialister fokusera på de mest utmanande delarna av processen.

Våra praktiska färdigheter:

  • Valideringsstrategier
  • Valideringsledning
  • Valideringsingenjörer
  • Utrustningsvalidering
  • Metodvalidering
  • Validering av datoriserade system

Contact us

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg

Caroline Heuman

Area Manager

Quality Management Stockholm