Hur kan jag hjälpa dig?

Kravhantering

Effektiv kravhantering är en nyckel till lyckade kundleveranser, utvecklingsprojekt och förvaltning. Vi på Semcon kan hjälpa dig med verktyg för att organisera kravhanteringen i ditt projekt eller din organisation samt att du får insikt i hur förväntningar från kunder, förvaltare och andra projektintressenter kan formuleras i konkreta kravspecifikationer som är entydiga och relevanta.

Caroline Heuman

Area Manager

Quality Management Stockholm

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Kravspecifikation ger rätt förutsättningar

En vanlig anledning till att projekt inte levererar i tid, enligt budget eller till rätt kvalitet är bristande kravhantering. Det finns mycket att tjäna på att inför ett projekt analysera hur beställarens kravspecifikation ser ut och från början ge rätt förutsättningar till projektet:

  • Hur ska kraven hanteras under projektet och hur ser sedan förvaltningen ut?
  • Ska kraven leva med produkten/anläggningen under hela livscykeln, även efter projektets slut?

Anpassat efter din verksamhet

De flesta standarder och därmed utbildningar inom kravhantering (Requirement Management) är idag framtagna för utveckling av system och mjukvara. Vi på Semcon kan hjälpa dig att ta ett större grepp genom att titta på kravhantering på företagsnivå. Därefter fördjupar vi oss inom kravhantering vid förändring eller utveckling av såväl tjänster, produkter och processer som kompletta anläggningar.