Hur kan jag hjälpa dig?

Riskhantering

Tänk dig att du navigerar på ett okänt hav - riskhantering är din pålitliga karta och kompass som hjälper dig att undvika farliga rev och snabbt komma till dina önskade destinationer. På Semcon har vi seniora experter som är vana vid att stötta alla möjliga olika organisationer inom riskhantering.

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Öka framgången genom informerade beslut, riskminimering och möjlighetsutnyttjande

En av de viktigaste faktorerna i framgångsrik projekthantering är förmågan att hantera osäkerheter, det vill säga både kända och okända risker och möjligheter. Genom att identifiera och analysera dessa hot kan du utveckla genomtänkta strategier för att antingen undvika dem helt eller minimera deras påverkan.

Det finns många metoder, tekniker och verktyg för att hantera risk på olika nivåer i en verksamhet, men det viktigaste är inte vilken av dessa som används utan snarare att en riskmedvetenhet genomsyrar företagets aktiviteter.

Oavsett om du behöver hjälp med riskidentifiering, bedömning, implementering eller övervakning så vi kan hjälpa dig! Från erfarenhet vet vi också att kommunikation, såväl som arbete med kontinuerliga förbättringar av riskhanteringsprocessen, är viktiga framgångsfaktorer att överväga i din verksamhet eller i ditt projekt.

Låt våra experter hjälpa er

Oavsett om du behöver hjälp med riskidentifiering, bedömning, implementering eller övervakning så vi kan hjälpa dig! Från erfarenhet vet vi också att kommunikation, såväl som arbete med kontinuerliga förbättringar av riskhanteringsprocessen, är viktiga framgångsfaktorer att överväga i din verksamhet eller i ditt projekt.

Läs mer om vår expertis inom riskhantering relaterat till våra erbjudanden inom Hållbara affärer.