Hur kan jag hjälpa dig?

Projektmetodik

Vår bas för att leverera marknadsledande tjänster inom projektområdet är vår projektmetodik XLPM – Excellence in Project Management. Det är en flexibel och skalbar projektmetodik i världsklass för alla typer av organisationer, stora eller små, privata, kommunala eller statliga. Modellerna i XLPM ger tillsammans ett heltäckande stöd för en organisation att uppnå önskade resultat och effekter i utvecklande och förändrande arbete, i balans med övrigt, löpande arbete.

Therése Hallberg, Semcon

Therése Hallberg

Manager Project Training Office

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Effektiva projekt genom ett standardiserat arbetssätt

Modellerna i XLPM ger tillsammans ett heltäckande stöd för en organisation att uppnå önskade resultat och effekter i utvecklande och förändrande arbete, i balans med övrigt, löpande arbete.

För att kunna fatta beslut om vad organisationen ska och kan göra med sina begränsade resurser krävs förmågan att prioritera mellan planerade och pågående arbeten. Dessa beslut måste vara grundade på verklig kunskap om värdet av, och statusen på, arbetet. Syftet med XLPM är att möjliggöra och stötta en framgångsrik ledning av den projektbaserade verksamheten inom en organisation där de enskilda arbetsinsatserna tillsammans bidrar till organisationens överordnade verksamhetsmål.

En modern approach på agilt arbete

Det frågas ofta om du ska arbeta med projekt eller agila metoder. Här på Semcon anser vi att denna fråga är ett falskt dilemma. Kan det vara så att projekt föredras vid vissa tillfällen och agila tekniker vid andra, eller kanske att båda kombineras? Om vi väljer agila tekniker för att vi tidigare har misslyckats med projekt, kanske vi först måste fråga oss varför projekten misslyckades. För att navigera i dessa frågor måste vi förstå fördelarna och nackdelarna med varje tillvägagångssätt, såväl som riskerna och övergripande målen med strävan.

Varför ska ni arbeta med en projektmetodik som XLPM?

Om alla inom verksamheten som arbetar med projekt börjar arbeta på ett likvärdigt och gemensamt sätt så kommer det att uppstå många nyttor:

  • Ger verksamheten ett gemensamt språk och använder samma mallar och dokument
  • Definierar och tydliggör projektets roller och dess ansvar och befogenheter
  • Är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning.
  • Bidrar till ett mer effektivt projektarbete
  • Ökar mognaden i verksamheten som får ut större effekt av det som investeras i projekt och program