Hur kan jag hjälpa dig?

Projektmetodik

Vår bas för att leverera marknadsledande tjänster inom projektområdet är vår projektmetodik XLPM – Excellence in Project Management. Det är en flexibel och skalbar projektmetodik i världsklass för alla typer av organisationer, stora eller små, privata, kommunala eller statliga. Modellerna i XLPM ger tillsammans ett heltäckande stöd för en organisation att uppnå önskade resultat och effekter i utvecklande och förändrande arbete, i balans med övrigt, löpande arbete.

Therése Hallberg, Semcon

Therése Hallberg

Manager Project Training Office

Casestudier

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Effektiva projekt genom ett standardiserat arbetssätt

Modellerna i XLPM ger tillsammans ett heltäckande stöd för en organisation att uppnå önskade resultat och effekter i utvecklande och förändrande arbete, i balans med övrigt, löpande arbete.

För att kunna fatta beslut om vad organisationen ska och kan göra med sina begränsade resurser krävs förmågan att prioritera mellan planerade och pågående arbeten. Dessa beslut måste vara grundade på verklig kunskap om värdet av, och statusen på, arbetet. Syftet med XLPM är att möjliggöra och stötta en framgångsrik ledning av den projektbaserade verksamheten inom en organisation där de enskilda arbetsinsatserna tillsammans bidrar till organisationens överordnade verksamhetsmål.

En modern approach på agilt arbete

It’s often asked whether you should work with project or agile methodologies. Here at Semcon, we believe this question to be a false dilemma. Could it be that projects are preferred on some occasions and agile techniques on others, or perhaps that both are combined? If we choose agile techniques because we have previously failed with projects, perhaps we first have to ask ourselves why the projects failed. To navigate these questions, we need to understand the advantages and disadvantages associated with each approach, as well as the risks and overall goals of the endeavour.

Varför ska ni arbeta med en projektmetodik som XLPM?

Om alla inom verksamheten som arbetar med projekt börjar arbeta på ett likvärdigt och gemensamt sätt så kommer det att uppstå många nyttor:

  • Ger verksamheten ett gemensamt språk och använder samma mallar och dokument
  • Definierar och tydliggör projektets roller och dess ansvar och befogenheter
  • Är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning.
  • Bidrar till att mer effektivt projektarbete
  • Ökar mognaden i verksamheten som får ut större effekt av det som investeras i projekt och program