Hur kan jag hjälpa dig?

PMO

Förändringstakten i vårt samhälle blir allt högre och kraven på effektivisering och utveckling är numera ett konstant tillstånd i de flesta organisationer. Genom att etablera ett projektkontor säkerställer ni nyttiga förändringar och utveckling för hela organisationen.

Elin Sins, Semcon

Elin Sins

Area Manager

Life Science / Project Excellence & Management

Casestudier

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Portföljledning & Projektkontor (PMO)

Varför ska man etablera ett projektkontor?

För alla typer av företag eller offentlig förvaltning som driver mycket utvecklingsarbete i projektformär det en bra idé att organisera sig genom ett projektkontor. Projektkontorets uppgift är att överblicka och hålla samman alla projekt och styra dem mot bästa möjliga resultat och effekt. Det är navet där ledningen och projekten möts och projektkontorets främsta uppdrag är att koordineraprojekten så att de verkar mot organisationens gemensamma övergripande mål.

Projektkontoret är också ett bra sätt att ständigt jobba med förbättringsarbete och effektivisering av själva projektverksamheten

Vad är en projektportfölj?

Har ni projekt som inte får den effekthemtagning som förväntats, resurser som arbetar med fel sakereller inte räcker till, kostnader som drar iväg okontrollerat, en stressig arbetsmiljö? Ni är inte ensamma, det här är vanligt förekommande och lösningen kan vara att sortera era projekt i enportfölj–portföljstyrning.

Portföljstyrning är en metod för att ge ledningen kontrollöver organisationens projekt. En projektportfölj är en gruppering av projekt eller program som ett företag arbetar med. Att dela in ett företags projekt i kategorier, det vill säga portföljer i det här fallet, innebär att man organiserar och strukturerar företagets processer och resurser på ett sätt som ofta leder till mer framgångsrika och kostnadseffektiva projekt.

Semcon can help you meet your goals

At Semcon, we help and support our customers in establishing and structuring their project organisation capabilities and effectively managing change.

Semcons erbjudande

Vi på Semcon Project Excellence hjälper och stöttar våra kunder i etablering och effektivisering av projektkontoret. Exempel på roller ett projektkontor kan ta:

  • stöd för ledningen när det gäller rapportering och koordinering av projektportföljen

  • ge råd i beslut gällande projektportföljen till ledningen

  • etablera och vidareutvecklaprojektmodellen i verksamheten

  • stötta projektverksamheten

  • mäta och samordna de olika program, projekt, uppdrag som genomförs

  • skapa en erfarenhetsbank

  • vara stöd till projektledare

  • ta initiativ till och koordinera utbildningar för projektledare, projektdeltagare, beställare