Hur kan jag hjälpa dig?

Mjukvaru­utveckling

Idag ingår mjukvara i nästintill alla slags tekniska lösningar. Med en snabbt accelererande utveckling blir rätt digital kunskap helt avgörande för att du ska kunna ta din produkt eller tjänst till nästa nivå.

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Våra Erbjudanden

Se alla projekt

Lång erfarenhet av mjukvaruutveckling

På Semcon har vi jobbat med mjukvaruutveckling i 30 år. I de flesta fall kopplat till produkter och produktionslösningar och alltid med ett starkt fokus på att skapa värde för våra kunder och slutanvändarens behov.

Med vårt stöd har vi kunnat hjälpa företag och organisationer inom en rad branscher att följa med i den ökade digitaliseringen och tillsammans skapa smarta och uppkopplade lösningar, där alltmer funktionalitet idag ligger i tjänster och molnlösningar. På Semcon var vi även tidiga med att använda oss av AI och andra smarta tekniker för att skapa värde i dataströmmarna kring produkterna.

Samarbete mellan företag

2021 förvärvade Semcon it-bolagen Squeed och Tedsys och fördjupade därmed sin digitala expertis med ännu mer spjutspets och bredd inom mjukvaru- och systemutveckling.

"Vi ser att många företag har kopplat upp sina produkter och nu är redo för nästa steg. De kan behöva hjälp med att förbättra produkterna, bygga nya molnlösningar eller hitta lösningar som stöttar tjänstefiering. Det vi tycker är allra roligast är när vi får stötta kunden i att skapa nya affärsmodeller genom smart användning av data."

- Per Hagman, Head of Software Excellence

Läs mer om Squeed.
Läs mer om TedSys.

Software Excellence

För att kunna leverera de bästa lösningarna till våra kunder behöver vi ha en högpresterande organisation med kvalitessäkrade och effektiva verktyg och processer. Men, viktigast av allt: vi behöver motiverade och duktiga medarbetare. Vi har valt att kalla detta Software Excellence – något vi på Semcon ser som ett löfte till såväl kunder som medarbetare:

  • Ett löfte till våra kunder som innebär att Semcon alltid kommer vara en högpresterande organisation som levererar kvalitetssäkrade lösningar, tar ansvar för att underhålla lösningarna och kontinuerligt uppdatera oss på de senaste tekniktrenderna.

  • Ett löfte till våra medarbetare som innebär att vi sätter individernas kompetens först genom att bygga en kompetensdriven kultur som bygger på kontinuerligt lärande av varandra och från omvärlden. Detta drivs bland annat genom våra ”Community-of-Practice” (CoP) som våra medarbetare driver inom intressanta teknikområden.

Urval av Semcons expertis inom mjukvaruutveckling

Vi har en bred kompetens inom mjukvaruutveckling men vill särskilt peka på några områden där vi är extra vassa:

Embedded: Vi har en lång historik av att utveckla inbyggd mjukvara för en mängd olika produkter såsom medicinsk utrustning, mätsystem, smarta laddare, bilar, banksäkerhetsdosor och en massa andra prylar.

Vi använder oss av de senaste ramverken inom realtidssystem och Embedded Linux. Detta tillsammans med modern sensorteknik gör att vi kan bygga kundanpassade Linuxdistributioner med hjälp av Yocto. Vi bygger inbyggda produkter som ställer krav på både lång batteritid och stabil uppkoppling. De vanligaste kodspråken vi nyttjar är C, C++, Python, Java och Bash.

IoT: Utifrån produkter med inbyggd mjukvara är nästa steg ofta att koppla upp dem för att skapa utökade möjligheter för slutanvändaren. Antingen direkt mot andra produkter, peer-to-peer, i ett gemensamt meshnätverk eller till en molnplattform. Baserat på behovet görs detta genom 4G, 5G, LTE, Bluetooth, BLE, Zigbee/Matter, Lora, Narrow Band, Ultra Wide Band, m.fl.

Beroende på produktens kravbild och läge kan uppkloppling vara väldigt krävande. Produkten kan befinna sig långt ut i skogen, nere i en gruva eller nersänkt i vatten. Det kan ibland även finns hårda krav på lång batteritid eller stort behov av att föra över större mängder data till kringliggande system.

Cloud: Vi är en oberoende leverantör som behärskar de större molnleverantörerna (CSP) såsom Amazon AWS, Microsoft Azure och Google GCP. Inom cloud arbetar vi vanligtvis utifrån två synsätt. Antingen utifrån en produkt som vi kopplar upp till en molnplattform där vi skapar tjänster som ger ett ökat värde för slutanvändaren. Eller så skapar vi en ren molnprodukt (cloud-native) som inriktar sig mot till exempel e-handel, streaming, fin-tech eller retail.

Vårt fokus inom molntjänster är molnarkitektur och mjukvaruutveckling i Java, C# och Golang.

Data Science: Tack vare lång erfarenhet inom produktutveckling och vår förståelse för slutanvändaren kan vi hjälpa våra kunder att bygga nya lösningar och tjänster utifrån det data som IoT och Cloud-lösningarna genererar. Här arbetar vi med de senaste teknikerna inom machine learning, statistical analysis och data engineering.

Inom machine learning ligger fokus på reinforcement learning, federated learning, semantic segmentation, object detection, ml verification and validation och natural language processing.

Vanliga verktyg och språk inom data science är Python, Tensorflow/Pytorch, Google Colab, SpaCy, CoreNLP, NLTK, Pandas, NumPy, SciPy och Scikit Learn.

Community of Practice

I våra Community of Practice, dedikerade till olika teman, möts våra experter och diskuterar teknikrelaterade frågor och utbyter erfarenhet. I skrivande stund är följande CoP:ar aktiva, men det varierar beroende på intresset från våra anställda: AI & Data, IoT & Embedded, Cloud, Functional Safety & Sustainability.

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech

Ola Klasson

CEO

Squeed

Jonas Hedre, TedSys

Jonas Hedre

CEO

TedSys

Tonny Mastad, Semcon

Tonny Mastad

Area Manager

Digital Solutions