Hur kan jag hjälpa dig?

Digital Experience

Världen av i dag är komplex och snabbt föränderlig. Företag och organisationer måste därför hantera och anpassa sig till en digital verklighet som redan är här. Har du med dig det du behöver för din digitala resa?

Anders Sundin, Semcon

Anders Sundin

Business Manager

Innovation

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

För alla företag och organisationer gäller det att utveckla hållbara strategier för sina digitala transformationer. Hos Semcon har vi avancerade sakkunskaper på det digitala området, och dessutom erfarenhet för att kunna hjälpa våra kunder att gå från ett första koncept till en komplett tjänst eller produkt. Alltid med användaren i fokus.

Vi hjälper företag i många olika branscher med bland annat:

  • Analys och planering av hur du ska investera och arbeta för att klara konkurrensen i den digitala eran

  • Utveckling av nya, hållbara och digitala affärsmodeller

  • Insikter i relevanta marknads- och kundtrender

  • Att skapa en digital kultur

  • Att inkorporera den senaste tekniken i din verksamhet

Arbete utifrån tre horisonter

Vi hjälper våra kunder baserat på tre horisonter och kombinerar vår stora tekniska erfarenhet med de senaste insikterna i mänskligt beteende och våra sakkunskaper om hållbara affärsmodeller.

  1. Recharge current prodcuts and services

  2. Reinvent the offering

  3. Reimagine where to play

Vid den första horisonten förstärker vi befintliga produkter genom att bygga vidare på insikter och förbättra effektiviteten och dessutom lägga till digitala tjänster och upplevelser. Den andra handlar om att skapa nya hållbara produkter genom digitala funktioner och få ut dem på marknaden på kortare tid genom snabba och sprint-baserade innovationer. Vid den tredje horisonten omvandlar vi affärsmodeller, utbudet av erbjudanden och själva organisationen för att göra verksamheten hållbar och mer lönsam.

Det har aldrig funnits ett så stort behov av en snabb digital omställning, dels för att förnya nuvarande verksamhet och produkter men också för att ompröva verksamheters inriktningar.

- Anette Norén, Business Manager Design

Vår sakkunskap

Som en oberoende innovationspartner har Semcon strategiska sakkunskaper inom projekthantering och verksamhetsanalys samt utformning av verksamheter och tjänster. Med hjälp av lösnings- och molnarkitekter samt AI- och IoT-tekniker kan vi därför följa med dig i varje steg på din resa.