Hur kan jag hjälpa dig?

Cybersäkerhet

Idag där allt i vårt samhälle är uppkopplat – från din klocka till ditt hem och fordon – ökar cyberhoten och attackerna stadigt. Alla anslutna enheter och system är sårbara och allt eftersom fler och fler företag tillämpar cybersäkerhetsförordningar måste företagen hålla sig uppdaterade på sina säkerhetsstrategier.

Mohammad Islam

Team Manager

Cyber Security

Case studies

Läs mer om våra kompetenser och tidigare projekt.

Se alla projekt

Semcon erbjuder expertis inom olika ISO-standarder från fordons-, industri-, moln- och energisektorn. Tillsammans med våra partners ser vi till att använda enkla och sofistikerade metoder.

Vi erbjuder både tjänster på plats, konsulter på plats, satelitlösningar för att utföra aktiviteter såsom penetrationstester och pre-auditbedömningar.

- Mohammad Islam, Head of Cyber Security at Semcon

Cybersäkerhetscertifikat

Semcon kan även erbjuda utbildning för anställda, inklusive certifiering inom sektorerna: fordon/mobiliy (ISO21434), IT (ISO27001), industri (IEC 62443) och medical device (IEC 62304).

Våra kompetenser:

  • Product cyber security principal engineering

  • Penetrationstesting

  • Threat intelligence expertise

Världsledande partners inom cybersäkerhet

Sedan 2022 är Semson partner med Karamba Security. Företaget arbetar globalt med IoT- och mobilitetssektorerna för att hjälpa företag att möta kraven för att uppfylla ISO-21434- och UN R155-standarderna. Med Semcons mjukvaruexpertis och erfarenhet från andra branscher såsom energi, tillverkning och life science, och sin starka närvaro på den nordiska marknaden, kan vi stötta ett brett utbud av kunder.