Hur kan jag hjälpa dig?

Uppkopplade lösningar

På några få år har helt nya produkter och tjänster skapats. Bara genom att koppla ihop datorer och mobiler i ett gränslöst nätverk. På Semcon utforskar vi möjligheterna med IoT-tekniken från användarnas behov under området Smart. Ett expertområde där vi erbjuder lång erfarenhet och kan visa flera banbrytande case.

Johan Kristensson, Semcon

Johan Kristensson

Team Manager

Embedded Network

Våra erbjudanden:

Se alla projekt

Sakernas internet, IoT, är en megatrend som spänner långt utanför den tekniska detaljnivån. Möjligheterna växer exponentiellt när antalet uppkopplade saker räknas i miljarder och den ekonomiska påverkan till biljoner amerikanska dollar. Affärsmöjligheterna inom digitalisering av produkter är onekligen stora, men det är i kontakten med användarna den stora skillnaden ligger.

Uppkopplade produkter upplevs som smarta. De kan styras och kommunicera på distans. Funktionaliteten blir lärande och intuitiv i samklang med användaren. Den som förstår gränssnittet mellan människa och maskin, hittar också framtidens affärsområden.

Ett smart erbjudande i fyra delar

Uppkopplad teknik för smarta produkter och tjänster är tvärvetenskapligt och hämtar sin expertis från olika kompetensområden. IT, UX, produktutveckling och industriell teknik. Semcon har helheten och insikten som vänder teknisk potential till kommersiella koncept. Vi har bredden av specialister, från IT till industri, från marknadsinsikt till användarförståelse som krävs för en lyckad och lönsam lösning för våra kunder.

Smart-erbjudandet bygger på en dynamisk och iterativ process från affärsinsikt till livscykelanalys. Innovativ och hållbar. Med användaren, tekniken och affären för ögonen. I vår agila digitaliseringsprocess ingår strategi, affärsmodellering, prototyper, och lifecycle management.