Hur kan jag hjälpa dig?

Semcon StoriesProduktutveckling

Produktutveckling som kan rädda liv

Johan Lundström, Area Manager i Uppsala/Stockholm, är stolt över Semcons kunder inom Product Development. Att kunna stötta tunga aktörer inom medicinteknik med produkt- eller tjänsteutveckling är enormt givande, berättar han, och fortsätter med att säga att det är roligt att jobba med produkter som bidrar till att ge människor ett bättre liv.

Dela:

Jag är produktionsingenjör i grunden, och började min karriär som konsult inom telecom och industri. Idag är konsultrollen attraktiv och ett självklart val för många, men då var det lite ovanligare. Efter en period sökte jag mig mot medtech- och läkemedelsbranschen, det fanns företag och produkter där som intresserade mig – och det gör det fortfarande, 20 år senare.

Idag jobbar jag med affärsutveckling. Vi vill fortsätta att leverera i framkant inom Product Development, och det finns många olika bitar som hänger ihop med det. Vi utvecklas dels genom att få ta mer och mer ansvar hos våra kunder, dels genom att rekrytera de bästa konsulterna. Ibland kan vi också nästan överraska våra kunder genom att snabbt erbjuda kompetens som de inte traditionellt förknippar oss med. Då har jag hört av mig till Semconkollegor i landet och kan koppla ihop dem med kunder här i Uppsala eller Stockholm. Vi är väldigt starka lokalt – men genom att dessutom utnyttja hela nätverket blir vi enormt effektiva.

Konsulterna i mitt team jobbar med allt från uppdrag i den mer strategiska fasen till färdiga produkter och industrialisering. Det kan handla om exempelvis systemingenjörer som arbetar med test och verifiering eller projektledare med produktutvecklingsbakgrund som leder ett konceptutvecklingsprojekt. Våra kunder vänder sig ofta till oss för att vara delaktiga i utvecklingen av medicintekniska instrument. Gemensamt för många uppdrag är att förmågan att sätta sig in i funktionaliteten av en produkt är viktig – ofta gäller det både hård- och mjukvara. Det fysiska och digitala samspelar ju och det är viktigt att behärska båda delarna för att kunna iterera med kundens utvecklingsingenjörer.

Vår branschkunskap och erfarenhet av relevanta standarder är andra aspekter som gör att våra konsulter är efterfrågade. Produktutveckling, inom medicinteknik bland annat, sker i väldigt reglerade miljöer vilket adderar ännu en dimension av komplexitet. Semcons långa erfarenhet inom life science, likväl som det nätverk och stöd vi erbjuder våra konsulter, är en förutsättning för det långsiktiga samarbetet vi har med våra kunder. Personligen tycker jag även att det är häftigt att vi, genom just mentorskap och stöd, kan erbjuda en konsult utvecklingsmöjligheter som inte alltid är möjliga som anställd hos uppdragsgivaren. Med Semcon i ryggen blir det en mindre risk för kunden – som med rätta litar på att vi kommer leverera.

Att få se en ung ingenjör ta mer och mer ansvar och växa in i sin roll är en ynnest jag har som ledare. Jag får en kick av att lyckas matcha ett spännande och utvecklande uppdrag med rätt konsult. Det bästa är att det så tydligt blir en win-win; konsulten får utvecklas i en intressant roll och kunden får en engagerad medlem i sitt team.

Om Johan

  • Befattning: Area Manager

  • Utbildning: Produktionsingenjör

  • Anställd på Semcon sedan: Oktober 2015

  • Jag har roligast på jobbet när: Jag matchar rätt konsult med rätt uppdrag.

Om Semcon Stories
En artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. I Semcon Stories får våra anställda möjlighet att berätta om särskilt spännande delar av jobbet.

Kontakt

Kicki Björ, Semcon

Kicki Björ

Recruiter

Sweden East & South