Hur kan jag hjälpa dig?

Semcon StoriesMobility

Mångfald skapar mervärde för vår verksamhet, vår kultur och vår personliga utveckling

”Jag tror verkligen på att ge människor makt över sin egen situation. Det handlar om att lyssna på alla och ge alla samma möjligheter att visa upp sina idéer eller lösningar.” Roger Terada är teamledare på Semcon i Resende, Brasilien. Läs Rogers Semcon Story om varför mångfald är så viktigt för verksamheten.

Dela:

Brasilien är multietniskt land präglat av mångkultur, och många som lever här kom en gång hit för att skapa sig ett bättre liv. Vi har inte en enskild folkgrupp eller etnisk majoritet – det är det jag tror gör Brasilien så starkt och unikt.

Mångfald innebär olikheter och skillnader mellan individer. Det handlar inte bara om olikheter i själva identiteten, utan också om hur andra uppfattar dessa olikheter. Mångfald på arbetsplatsen är samma sak. Det handlar om olikheter och skillnader mellan människorna i en organisation – inte bara hur individerna uppfattar sig själva, utan även hur andra uppfattar dem.

Mångfald på en arbetsplats omfattar ras, kön, etnisk härkomst, ålder, religion, sexuell läggning, medborgarskap, politisk åskådning och fysisk och mental förmåga, och andra distinkta skillnader mellan människor.

Mångfald skapar mervärde på både organisatorisk och personlig nivå:

  • Innovation: en heterogen grupp av människor bidrar med perspektiv som kan leda till genombrott och insikter som en homogen grupp kanske aldrig skulle komma att tänka på.

  • Medarbetarnas prestation: på en arbetsplats med många olika kulturer, bakgrunder och sätt att tänka känner människor sig bekvämare med att vara sig själva och blir därigenom mer produktiva kollegor.

  • Nya perspektiv: med en mix av ovanliga bakgrunder, nationaliteter och kulturer får man nya perspektiv. Det kan leda till fördelar som t.ex. bättre problemlösningsförmåga och högre produktivitet.

  • Högre lönsamhet: studier visar att företag vars ledning präglas av mångfald har 95 % högre avkastning på eget kapital än företag vars ledning är homogen.

För att säkerställa att vi uppnår en bra mix av medarbetare måste vi aktivt jobba med att ha ett öppet synsätt.

I Brasilien letar vi, där så är möjligt, efter nya teammedlemmar som passar in i Semcons inkluderingsprogram baserat på rekommendationerna att anställa personer med funktionshinder, efter unga lärlingar, och strävar i så stor utsträckning som möjligt efter att anställa kvinnor framför män. Dessutom erbjuder vi föreläsningar och utbildningar med fokus på dessa ämnen, och jag försöker alltid uppmuntra och motivera våra medarbetare att delta i sådana.

Om Roger Terada

Min historia på Semcon började 1 december 1999 när vi bara ägnade oss åt IVM-projekt och utvecklade kopplingsscheman för kunder inom fordonsindustrin.

Efter denna första erfarenhet av fordonsbranschen började jag jobba för den här kunden. Mycket hårt arbete inom olika områden och fantastiska möjligheter befäste min karriär inom segmentet lätta fordon. Den 1 december 2020 (exakt 21 år senare!) återvände jag till Semcon Group. Denna gång för att leda en grupp som utvecklar teknisk information för tunga fordon – lastbilar och bussar. Lätt eller tung – fordonsindustrin stimulerar min passion för och min strävan efter att alltid göra mitt bästa, stötta och bygga team med samma passion. Min passion för bilar sträcker sig längre än mitt arbete: jag har till och med en komplett verkstad i mitt garage med lyft, hydraulpress, kompressor och en hel del till!

Om Semcon Stories
En artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. I Semcon Stories får våra anställda möjlighet att berätta om särskilt spännande delar av jobbet.

Kontakt

Josie Cautela, Semcon

Josie Cautela

HR Manager

Brazil

Anton Mellgren, Semcon

Anton Mellgren

Recruiter

Sweden West