Hur kan jag hjälpa dig?

Semcon StoriesDigitala lösningar

Hur jag kom in på AI

Att arbeta med artificiell intelligens var inget Laura Masaracchia hade i tankarna när hon var yngre, men hennes vilja att förstå världen ledde henne in på rätt spår. Idag är hon ingenjör specialiserad inom maskininlärning på Semcon, där hon arbetat sedan november 2017.

Dela:

När jag gick ut gymnasiet och skulle bestämma vad jag ville göra här i livet var valet inte särskilt enkelt. Jag hade många intressen och hade inget favoritämne i skolan – jag var ganska bra i alla ämnen.

Så jag frågade mig själv: Vad är det jag brinner för allra mest? Eftersom volleyboll och motorcyklar – som utan tvekan var tillräckligt bra svar för mig – inte var tillräckligt bra svar för mina föräldrar blev svaret till slut: Att förstå världen, hur saker och ting sker och hur livet är möjligt.

På min väg mot en kandidatexamen i fysik och en magisterexamen i komplexa system förändrades mitt mål om att förstå världen mer i riktning mot att vilja förstå den mänskliga hjärnan och hur den fungerar. Det ledde till en magisteruppsats i datorbaserad neurovetenskap.

Richard Feynman brukade säga: ”Det jag inte kan skapa förstår jag inte”, vilket betyder att vi måste kunna återge något för att förstå det. Neurovetenskapen uppstod på grundval av denna princip, det vill säga som ett försök att förstå hur hjärnan fungerar genom att återge dess inre beräkningar matematiskt.

Oändliga möjligheter

Området maskininlärning innefattar datorbaserad neurovetenskap och optimering av de framställda datormodellerna, för att skapa algoritmer som kan prestera lika bra som en människa och ibland bättre vid vissa specifika uppgifter. Maskininlärningsalgoritmer (sammanfattningsvis artificiell intelligens, AI) kan också upptäcka samband och mönster som vi människor inte ser, vilket kan leda till nya lösningar och möjligheter.

För mig är detta en extremt intressant och viktig aspekt! Det är dessutom något jag kan se varje dag i mitt arbete. När jag använder funktioner för datorseende för självkörande bilar och utforskar vad det neurala nätverket registrerar och samband mellan element som inte är naturliga för oss. Eller när jag analyserar samband i data och låter nätverken förstå intressanta relationer som jag själv inte skulle lägga märke till.

AI – där engagemang och användbarhet möts

Det är lätt att bli upprymd och intresserad av allt detta, men AI är inte bara en coola app som besvarar alla dina frågor. Det är också en maskin som hjälper läkare att ställa diagnoser, det är programvaran för förebyggande underhåll i viktiga och kritiska mekaniska delar, robotar som vårdar äldre, självkörande bilar och mycket mer.

Det är en värld av prestationsdrivna forskningsinsatser och resultat. En värld där man kombinerar den ökande beräkningskraften hos ny maskinvaruteknik och ambitiösa planer på automatisering, med det slutliga målet att göra våra liv säkrare, effektivare och mer oberoende.

Aristoteles sade: ”Där dina förmågor och världens behov möts, däri ligger ditt kall.” För mig har AI mycket utrymme för engagerat intresse (eller förmåga), men den är också det kraftfullaste verktyg vi har för att åstadkomma saker i dag. Det är då livsvalen blir enkla!

Om Laura

  • Befattning: Maskininlärningsingenjör

  • Utbildning: civilingenjör i komplexa adaptiva system, Chalmers tekniska högskolaHar arbetat på Semcon sedan: november 2017

  • Jobbat på Semcon sedan: November 2017

  • Jag har som roligast på jobbet när jag…: upptäcker svåra problem

Om Semcon Stories
Semcon Stories är en artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. Med Semcon Stories får våra medarbetare tillfälle att belysa olika spännande aspekter av sina jobb.

Kontakt

Anton Mellgren, Semcon

Anton Mellgren

Recruiter

Sweden West