Hur kan jag hjälpa dig?

Semcon StoriesProduktutveckling

De oändliga möjligheterna med Computational Fluid Dynamics (CFD)

Bastian Nebenführ upptäckte sin passion för fluidmekanik under ingenjörsutbildningen. Läs mer om möjligheterna med computational fluid dynamics (CFD) och hur det är att arbeta som team manager på Semcon i Göteborg.

Dela:

Mitt expertisområde ligger inom numerisk simulering, mer specifikt computational fluid dynamics (CFD). Vi använder stora datorer för att simulera vätskeflöden och värmeöverföring för olika tillämpningar. Typiska exempel på industriella CFD-tillämpningar är aerodynamisk optimering av fordon och flygplan eller förutsägelse av kylprestanda för elektroniska enheter.

Jag upptäckte min passion för fluidmekanik redan under min ingenjörsutbildning. Möjligheten att beskriva och förutsäga en till synes slumpmässig vätskerörelse både genom manuella beräkningar och datorsimuleringar fascinerade mig direkt och detta ledde mig till ytterligare studier inom ämnet i form av min master- och doktorandutbildning.

Ger mer insikt än fysiska tester

CFD är ett växande område, det användes relativt tidigt av fordons- och flygindustrin, men idag använder alltfler företag teknologin. Möjligheterna som CFD ger är oändliga. Det är naturligtvis möjligt att simulera klassiska vätskeflöden och värmeöverföringsbeteende, men det är inte allt. Det går att lägga till så mycket mer i simuleringen, som elektromagnetik eller strukturmekanik.

En av styrkorna med simulering är att den kan ge mer insikt i produkters beteende och prestanda än vad fysiska tester ger. Ofta är det också svårt eller rentav omöjligt att testa, eftersom närvaron av mätutrustning påverkar vätskeflödet och därmed kan kompromettera testresultaten. Detta är naturligtvis inte ett problem för simuleringar eller "virtuella tester", som de flesta kanske kallar det.

Tätt samarbete mellan design och simulering

Dessutom, för att utföra fysiska tester, måste du ha en prototyp, medan virtuella tester bara kräver en virtuell modell och kan därför utföras i en mycket tidigare fas av produktutvecklingen än fysiska tester. Det gör det möjligt att komma in i utvecklingen tidigt och verkligen forma en framtida produkt baserad på simulering.

Ett av de roligaste sätten att arbeta på är när vi får till ett nära samarbete mellan design/konstruktion och simulering för att verkligen lösa ett problem. Dessa situationer kräver färdigheter och erfarenhet inom fluidmekanik, men också en bra portion kreativitet och utmärkta kommunikationsfärdigheter.

Som team manager på Semcon i Göteborg stöttar jag och mitt team alla typer av kunder, från små start-ups till medelstora och stora företag. Våra kunder kommer från olika branscher; till exempel fordonsindustrin, life science, processindustrin, energisektorn, marin- och flygindustrin.

I min roll som teamchef utför jag inte längre simuleringar dagligen. Men jag får använda den erfarenhet jag har samlat på mig genom hela min karriär för att stötta mina teammedlemmar när de stöter på tekniska svårigheter.

Jag uppskattar verkligen de diskussioner vi har, och det är faktiskt otroligt givande att veta att mitt bidrag kanske har möjliggjort för mina kollegor att prestera på sin allra bästa nivå. Eftersom rollen som chef är relativt ny för mig får jag också utveckla nya färdigheter, till exempel inom ledarskap och teknisk försäljning. Sammanfattningsvis njuter jag mycket av alla aspekter av att arbeta på Semcon. Det en fantastisk plats och miljö att tillämpa min erfarenhet inom CFD, samtidigt som jag utvecklar nya färdigheter.

Fakta om Bastian

Titel: Team manager, Simulation & Digital Twins

Utbildning: MSc och PhD från Chalmers

Anställd på Semcon sedan: Januari 2023

Jag trivs bäst på jobbet när: … det är mycket på gång samtidigt!

Om Semcon Stories
En artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. I Semcon Stories får våra medarbetare möjlighet att berätta om särskilt spännande delar av jobbet.

Kontakta oss

Daniel Tappert, Semcon

Daniel Tappert

Area Manager

Simulation & Digital Twins

Anton Mellgren, Semcon

Anton Mellgren

Recruiter

Sweden West