Hur kan jag hjälpa dig?

Semcon StoriesProduktutveckling

Att förstå användaren är nyckeln till att skapa bra produkter

Som UX designer behöver Aili Larusson alltid förstå användarens behov, problem och kontext. Det är grunden för att utveckla produkter och tjänster som ger mervärde för användarna. Aili är också involverad i Semcons CSR-program och har jobbat med flera projekt för olika välgörenhetsorganisationer.

Dela:

Jag började min Semconresa 2019 som praktikant när jag gick sista året på min UX designerutbildning. Efter praktiken blev jag anställd som UX designer och under mitt första år på Semcon jobbade jag främst inhouse i Semcon Studios. Det gjorde att jag fick möjlighet att arbeta med flera olika projekt inom olika branscher och olika kunder. Det gav mig också möjlighet att jobba tillsammans med flera kollegor från olika avdelningar. Jag tror att det var ett bra sätt att komma in både i yrket och på arbetsplatsen för jag lärde mig mycket och lärde samtidigt känna många kollegor.

Kunskap om användaren gör jobbet enklare

Jag jobbar främst med user research och att skapa en förståelse för användarnas behov, problem samt deras kontext. Jag har en bakgrund som logoped och innan jag fortbildade mig till UX designer jobbade jag inom skola och sjukvård med barn och ungdomar med kommunikationssvårigheter. Trots att UX designer och logoped är två helt olika yrken så finns det flera likheter; inom båda yrkena är det viktigt att man förstår vem det är man ska hjälpa och vad man behöver ha i åtanke. Man behöver också testa olika lösningar och utvärdera om de fungerar eller inte.

Som logoped kan det vara olika behandlingsmetoder, individuellt anpassat träningsmaterial, kommunikationshjälpmedel etc, och som UX designer kan det vara designkoncept, användargränssnitt etc. En stor skillnad är förstås att som logoped arbetar man direkt med patienten och patientens familj men som UX designer så kan man inte träffa alla som kommer använda produkten eller tjänsten som man arbetar med. Då får man istället basera insikterna på data från en mindre grupp av användare som får representera den större gruppen av användare.

Främsta anledningen till att jag gillar att arbeta med user research är att oavsett vilket projekt eller vilken kund man arbetar med, om man vet vad användarna behöver, förstår deras kontext och problem, så underlättar det arbetet eftersom man kan basera sin design på den kunskapen istället för att behöva gissa.

Semcons CSR-program

En annan roll jag har på Semcon är som CSR-koordinator för Göteborg. CSR står för Corporate Social Responsibility och på Semcon har vi ett CSR-program där Semcon varje år avsätter ett visst antal timmar till programmet. Timmarna används sedan i samarbete med externa icke vinstdrivande organisationer till projekt som bidrar till ett eller flera av UN:s sjutton Global Goals för Agenda 2030.

Jag kom först i kontakt med Semcons CSR-program när jag fick mitt första inhouseprojekt. Det var ett CSR-projekt tillsammans med Clean Clothes Campaign och jag har sedan dess arbetat med flera av Semcons CSR-projekt både som konsult och som handledare för UX designerstudenter. CSR-projekten kan variera och de kan inkludera allt från user research, usability testing, design för digitala eller fysiska gränssnitt till programmering och utveckling av hemsidor och appar.

Jag tycker att CSR-programmet är ett bra initiativ och det är intressanta projekt att arbeta med. En positiv aspekt är att det är ett sätt för Semcon att bidra till att göra världen bättre samt ger oss möjlighet att arbeta med olika organisationer som vi annars kanske inte hade arbetat med eftersom de är icke vinstdrivande och ofta har en begränsad budget. Den respons vi hitintills har fått från organisationerna som vi har arbetat med har varit mycket positiv och de har uttryckt att de uppskattat initiativet.

Bli engagerad i vårt CSR-arbete!

Jag vill passa på att uppmuntra alla Semconanställda att ta kontakt med sina CSR-koordinatorer om de har idéer eller förslag på organisationer som de tror skulle passa CSR-programmet.

Om Aili

  • Befattning: UX Designer/User researcher och CSR koordinator för EDS Göteborg

  • Utbildning: UX designer och logoped

  • Jag har jobbat på Semcon sedan: 2019

  • Jag har som mest kul på jobbet när: Jag får arbeta i team med mina kollegor.

Om Semcon Stories
Semcon Stories är en artikelserie för alla som undrar hur det är att arbeta på Semcon. Med Semcon Stories får våra medarbetare tillfälle att belysa olika spännande aspekter av sina jobb.

Kontakt

Anton Mellgren, Semcon

Anton Mellgren

Recruiter

Sweden West