Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Utveckling och design av nästa generations rullstol

När svenska Etac ställdes inför att förnya sitt flaggskepp, marknadsledande Etac Cross, stod mycket på spel. Rullstolen skulle moderniseras utan att riskera sin ställning på marknaden. Förutom en effektivare produktionsprocess, längre livslängd och förbättrad miljöprofil var ett viktigt mål att få fler att använda stolens långtgående inställningsmöjligheter.

KundEtac

BranschLife Science

KompetenserDesign & User ExperienceProdukt­utveckling

Bakgrund

I en rullstol är rätt sittställning avgörande. Felaktiga, otillräckliga eller krångliga inställningar innebär inte bara att stolen blir obekväm att sitta i, utan kan också leda till skador. Etac skapade marknadsledaren Cross redan 1992. Rullstolen designades om 2012 och dess popularitet beror till stor del på att den är så anpassningsbar. När verktygen för tillverkningen av Cross behövde bytas ut, fick Semcon uppdraget att modernisera och förbättra rullstolen.

Få fler att sitta rätt

Uppdraget innebar flera utmaningar. En av de svåraste var att öka användarvänligheten, så att fler ställer in rullstolen ordentligt. Det leder till en bättre sittställning, ökad rörlighet, ökad körförmåga och att man kan sitta längre. Att samma stol ofta används av flera personer, gör det ännu viktigare att inställningarna är enkla att göra och lätta att förstå sig på. Svårigheten i att uppnå detta beror till stor del på begränsningar som följer på specifika krav för rullstolens utformning.

Kraften i att kombinera kompetenser

Ett av projektets viktigaste framgångsfaktorer är det nära samarbetet mellan Etac och Semcon. Tillsammans med Etacs produktutvecklare, produktionsutvecklare, marknadsförare och inköpare har projektet gått igenom hela Semcons designprocess. Den säkerställer att målen uppnås och innefattar insiktsarbete, konceptualisering, design och genomförande. Dessutom erbjuder processen en plattform som gör det möjligt att få ut det bästa av alla kompetenser som krävs för ett så här komplext projekt.

Genom att kombinera kompetenser i Semcon Studios har vi hjälpt Etac uppnå en högre nivå av användarvänlighet och design för en mycket komplex produkt.

– Patric Svensson, Semcon Design

En ny marknadsledare

Nya Cross 6 har fått mycket positiva reaktioner från användarna. Att den är enklare att anpassa har bekräftats genom en undersökning Etac gjort med kliniker, som oftast är de som gör inställningarna åt slutanvändaren. Svaren från undersökningen är tydliga – klinikerna anser att den är lättare att ställa in och att de kommer göra fler inställningar än förut. Trots utmaningarna med att designmässigt uppdatera en produkt som är så specificerad, har Cross 6 fått ett nytt utseende med lättare och färre delar. Även miljömålen har nåtts genom ökad livslängd, färg- och materialval. Dessutom har anpassningar gjorts för att stolen ska kunna återvinnas så effektivt som möjligt, vilket innebär att flera av stolens delar kan användas i tillverkningen av en ny.

Resultat:

  • Förbättrad design – moderniserad och visuellt lättare
  • Ökad användarvänlighet – tydligare och enklare inställningar
  • Bättre miljöprofil

Semcons leverans i projektet:

  • Research och Insiktsarbete
  • Idé och Konceptarbete
  • Industridesign & CMF-design

Contact us

Anette Norén, Semcon

Anette Norén

Business Manager Design