Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Spårbara läkemedel för en tryggare sjukvård

Nyligen rapporterade WHO att 7–15 procent av alla läkemedel i industriländer är förfalskade på något sätt*. För att försöka motverka detta har ett nytt EU-direktiv tagits fram som innebär att alla receptbelagda mediciner måste vara serialiserade, det vill säga spårbara för patienten. Semcon har levererat tre projekt till läkemedelsföretaget Recipharm för att se till att deras produktionslinjer möter kraven från EU i tid.

KundRecipharm

BranschLife Science

KompetenserProduktions­utvecklingIndustri­automation

Bakgrund

I Sverige är de flesta människor vana vid att köpa medicin på apotek eller få det utskrivet av läkare. Det är ett säkert system som många känner förtroende för. Men faktum är att förfalskning och kopiering av läkemedel är ett vanligt förekommande problem i flera europeiska länder. Därför har EU tagit fram ett nytt direktiv, Falsified Medicines Directive (FMD), som innebär att alla läkemedel i Europa från och med februari 2019 måste vara serialiserade.

Rätt kunskap för att möta tuffa krav på dokumentation

Recipharm är ett läkemedelsföretag som verkar inom kontraktstillverkning. De har under lång tid arbetat med att serialisera läkemedel och var i behov av att anpassa fler produktionslinjer för att möta EU:s nya krav i tid. Eftersom Semcon både har den tekniska kunskapen men också relevant kompetens inom läkemedelsindustrins kvalitets- och dokumentationskrav föll valet på dem.

En skräddarsydd projektgrupp från olika Semconkontor sattes ihop för ett första projekt under sommaren 2017. Gruppen bestod bland annat av projektledare, ingenjörer inom mekanik, el och automation samt ansvariga för kvalitetssäkring. De skulle se till att produktionen uppfyllde kraven på läkemedelstillverkning enligt GMP, som är ett internationellt regelverk gällande tillverkning av läkemedel.

Tidskrävande och tekniskt utmanande projekt

Semcons uppgift var att installera och driftsätta materialhanteringssystem. Dessa ingår i en produktionslinje för att serialisera läkemedel i Recipharms produktionsanläggning i Karlskoga. Efter lyckad leverans av det första projektet fortsatte samarbetet med två projekt till som var startklara under 2018.

Semcon har spelat en viktig roll i ett komplicerat maskineri som kan vara både tidskrävande och tekniskt utmanade. Bedragare inom läkemedelsindustrin blir alltmer skickliga på att förpacka sina läkemedel som korrekt märkta och godkända av myndigheter. Ju svårare det är att upptäcka dessa läkemedel i tid, desto större är risken att de når slutkonsumenten.

Förfalskning av läkemedel kan visa sig på olika sätt, ett av de vanligaste är att man märker förpackningen med en missvisande etikett. Då är det enkelt att missa ifall de innehåller olagliga ämnen, felaktig mängd eller bristfällig kvalitet.

När du köper något på apoteket ska scanningen av streckkoden visa att just den här förpackningen inte har sålts tidigare. Vi bidrar helt enkelt till att förhindra försäljning av falska läkemedel.

– Markus Holmberg, Semcon

Efter de efterfrågade leveranserna kan nu Recipharm fortsätta bedriva sin verksamhet som vanligt. Deras återförsäljare och leverantörer kan i sin tur fortsätta sälja godkända, spårbara läkemedel till sina patienter. Semcon och Recipharm har fortsatt kontakt för potentiella projekt om och när det blir aktuellt.

Våra förväntningar är väl uppfyllda och kontakten kommer finnas kvar för framtida samarbeten.

– Roger Allansson, Recipharm

Kontakt

Emma Jönsson, Semcon

Emma Jönsson

Area Manager

Industrial Development