Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Semcon utvecklar AI-driven datahantering för Stena Line

Genom att kombinera det senaste inom AI, data mining och informationsarkitektur stöttar Semcon nu rederiet Stena Line i ett nytt pilotprojekt för att utveckla en unik datahanteringslösning. En lösning som banar väg för nya digitala, hållbara och lönsamma tjänster på Stena Line.

KundStena Line

BranschMobility

KompetenserDatahantering & AIUppkopplade lösningar

Bakgrund

Stena Line satsar stort på digitalisering – inom alla olika delar av verksamheten. I ett nytt pilotprojekt har Semcon fått i uppdrag att utveckla en smart lösning för hanteringen av all den data som är en förutsättning för nya digitala erbjudanden och fler AI-projekt för rederiet i framtiden.

AI och Semantik Slås Ihop

"Det här är ett spännande projekt som verkligen ligger rätt i tiden. Vi på Semcon har en unik kombination av expertkompetenser inom informationshantering och AI. Det gör att vi kan skapa smarta datahanteringslösningar som möjliggör nya digitala tjänster." says Per Hagman.

I det här projektet har Semcons och Stena Lines respektive AI-team och experter inom semantik och informationsstruktur tillsammans utvecklat ett dynamiskt och skalbart semantiskt lager. Det gör att all befintlig data i alla olika system på ett smart och effektivt sätt kopplas samman med den som behöver tillgång, oavsett om det är en människa eller en annan avancerad AI-lösning.

"Stena Line har en ambition att bli världens första kognitiva färjerederi med stöd av AI i hela verksamheten. För att lyckas krävs det att vi strukturerar och tillgängliggör all vår data och kunskap. Det kan exempelvis handla om finansiella och operationella data. Det ska bli spännande att se vilka nya värden vi kan skapa tillsammans med Semcon."

– Dr Lars Carlsson, Head of AI at Stena Line and Visiting Professor at the Centre for Machine Learning Research, University of London.

Kontakt

Per Hagman, Semcon

Per Hagman

Area Manager

Software & Emerging Tech