Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Semcon stöttar Sporveien på resan mot en datadriven och framtidssäkrad verkstad

Norska kollektivtrafikoperatören Sporveien befinner sig på en digitaliseringsresa. Målet är en helt datadriven verkstad där kraften i simulering, dataanalys och tillståndsbaserad övervakning nyttjas till max. På så sätt kan man arbeta effektivare och utmana befintliga underhållscykler i syfte att öka livslängden och minska användningen av resurser. Semcon stöttar Sporveien med kompetens inom allt från strategisk planering, utveckling av programvara och analys av hårdvara. Och samarbetet lönar sig redan.

KundSporveien

BranschOffentlig sektor

KompetenserSimulering & Analys (CAE)Strategisk affärsdesignDatahantering & AIProdukt­utvecklingMekanikMjukvaru­utveckling

Bakgrund

En datadriven set-up gör det möjligt att gå från periodiskt underhåll till tillståndsbaserad övervakning. De flesta av oss är vana vid periodiskt underhåll – efter ett visst antal kilometer eller år signalerar din bil eller maskin att den behöver service. Tillståndsbaserad övervakning baseras istället på realtidsdata från sensorer som följer produktens tillstånd. Vad blir skillnaden? Underhåll utförs när det behövs istället för när det är planerat enligt schemat. "Rätt genomförd kan digitaliseringen fungera som en drivkraft för att övergå till ett mer hållbart samhälle. Allt handlar om hur data samlas in och används. Sporveien är ett utmärkt exempel på en traditionell verkstad där man går mot smartare och mer hållbara arbetssätt", säger Thor André Dugstad, Key Account Manager på Semcon.

Utmaning

Rätt genomförd kan digitaliseringen fungera som en drivkraft för att övergå till ett mer hållbart samhälle.

I ett första samarbetsprojekt ville Sporveien ta reda på om det gick att öka livslängden på växellådorna i tunnelbanevagnarna. Detta är en komplex komponent som kräver både specifika verktyg och kompetenser vid underhållet. Skulle det gå att förlänga underhållscyklerna? Med hjälp av sensorteknik samlade teamet från Semcon in data från tunnelbanan i Oslo, som sedan kopplades ihop med andra typer av mätningar för att skapa en simulering med syfte att förstå slitaget på växellådslager.

Lösning

Baserat på resultatet av simuleringen kunde underhållscykeln för växellådslagren förlängas från 16 till 57 år, och användningen av material och resurser minskas i betydande utsträckning. Att inte behöva byta ut växellådslagren i tunnelbanevagnarna enligt schemat beräknas spara Sporveien cirka 200–300 miljoner norska kronor.

Nya möjligheter i en datadriven tidsålder

En datadriven verkstad har många fördelar. Det är ett sätt att uppgradera och effektivisera arbetssätt och utmana traditionella underhållscykler. Tänk bara på alla olika komponenter som kan övervakas i en enskild tunnelbanevagn eller spårvagn! I Sporveiens fall väntar många fler fantastiska möjligheter.

Förutom att utmana växellådslagrens livslängd undersöker Semcon och Sporveien även följande:

  • Oljans renhet med hjälp av avancerad akustisk teknik och algoritmer för maskininlärning

  • Skicket på tunnelbanevagnarnas dörrar, en komponent som normalt kräver mycket underhåll till följd av slitage. I detta projekt används akustisk teknik för att bedöma skicket på varje dörruppsättning.

Att framtidssäkra en komplex verksamhet

Det krävs ett helhetsgrepp för att kunna gå från en traditionell verkstad till en digitaliserad och datadriven verksamhet. Det handlar inte bara om datahanteringslösningar och hårdvara. Medarbetarna behöver också vara redo för kommande förändringar och få rätt utbildning. Dessutom måste en ny IT-arkitektur implementeras och nya arbetssätt tillämpas.

"Semcon stöttar Sporveien genom hela denna komplexa resa. En smartare verksamhet är en förutsättning för att Sporveien ska kunna uppfylla sitt åtagande att erbjuda invånarna i Norge ännu mer kollektivtrafik", tillägger Semcons Thor André Dugstad.

Vad Semcon erbjuder:

  • Rådgivning

  • Projektledning

  • Produktutveckling

  • Simulering

  • Mekaniska tester

  • Datahanterings- och AI-lösningar

  • Utveckling av programvara

  • Mekatronik

Kontakta oss för att veta mer

Thor André Dugstad, Semcon

Thor André Dugstad

Department Manager

Prototype, Test & Workshop

Jonas Gustavsson

Business Development

Public Sector