Hur kan jag hjälpa dig?

Case

OnDosis revolutionerar hur patienter tar sina läkemedel

Svårt att hitta rätt dos, att svälja, eller ens komma ihåg att du ska ta dem – OnDosis vänder upp och ner på hur vi tar våra mediciner. Deras smarta Dosage Manager gör det lätt att ta rätt dos, i rätt tid. Semcon har bidragit i utvecklingen med verifiering och validering, användarupplevelse, projektkoordinering och mjukvaruutveckling.

KundOnDosis

BranschLife Science

KompetenserValideringProjekt­ledningMjukvaru­utvecklingDesign & User Experience

Bakgrund

OnDosis är en avknoppning från AstraZeneca och deras uppkopplade Dosage Manager erbjuder en rad tjänster som bidrar till att optimera behandlingsresultat. Eftersom produkten måste uppfylla olika krav på dosering, gör att testningen är avgörande.

Utmaning

Problemet som OnDosis löser är att det kan vara svårt att optimera doseringen efter varje patient, framför allt för barn och i behandlingar när doseringen är komplex. Det beror bland annat på att läkemedel ofta tillverkas i pillerform med förutbestämda styrkor, vilket innebär att många patienter själva får dela tabletter eller kombinera olika styrkor för att uppnå en individanpassad dos. Det i sig gör också att risken för feldosering ökar.

Ett helt nytt sätt att ta medicin

OnDosis produkt Dosage Manager gör det möjligt för patienten att ta en individanpassad och precis dos för läkemedel inom en rad olika beredningsformer, till exempel granulat, pellets och minitabletter. Samtidigt ger produkten möjlighet för patient och vårdpersonal att digitalt följa upp behandlingar. Företaget samarbetar med ledande läkemedelsföretag som jobbar för att behandla sjukdomar som innebär stora belastningar på samhället. Det handlar bland annat om ADHD, Parkinsons och cancer. Kraven på OnDosis Dosage Manager är stora, eftersom produkten måste supporteras av solid data för att godkännas för användning.

Från validering och test till UX och digitalt gränssnitt

Semcon har bidragit med expertis inom verifiering och validering, och hjälpt OnDosis att utföra kontroller och tester som visar för relevanta myndigheter att OnDosis Dosage Manager uppfyller de krav som ställs på medicintekniska produkter.

Utöver två konsulter inom verifiering och validering bidrog Semcon med en konsult inom UX-design, en konsult inom projektledning och en inom mjukvaruutveckling. För Aili Larusson, som är UX Designer och arbetade med det digitala gränssnittet, bestod utmaningen i att göra Dosage Manager lätt att använda trots den lilla skärmen på 128 gånger 128 pixlar.

Här finns inget ”best practice” eftersom OnDosis är först ut på marknaden med sin produkt. Den lilla skärmen gör att vi måste prioritera och tänka till så att saker och ting syns ordentligt och att användarupplevelsen är intuitiv och Dosage Manager lätt att använda för vem som helst.

- Aili Larusson, UX Designer på Semcon.

Semcons leverans:

  • Verifiering och validering

  • UX Design

  • Projektkoordinering

  • Mjukvaruexpertis

Kontakta oss för att veta mer

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg