Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Halverat klimatavtryck för Wellspects kateter

Semcons experter inom life science har stöttat medtech-bolaget Wellspect när de expanderade produktionen av katetrar. Resultatet blev både minskat klimatavtryck och bibehållen kvalitet för bästa möjliga användarupplevelse.

KundWellspect

BranschLife Science

KompetenserValideringKvalitets­säkringHållbara affärer

Bakgrund

1983 lanserade det globala Med Tech-företaget Wellspect urinkatetern Lofric®. Katetern hjälper människor med urinvägsproblem att leva aktiva liv tack vare den unika, mycket hala ytbeläggningen, Urotonic™ Surface Technology, som gör katetern skonsam och lätt att använda. När produktionen expanderade och processutrustningen behövde bytas ut, bestämde sig Wellspect för att ta ett betydligt större kliv framåt än vad myndigheterna krävde. Semcon har stöttat med erfarna konsulter inom flera områden, men framförallt med spetskompetens inom validering.

Ett långt samarbete

Semcon och Wellspect känner varandra väl tack vare ett samarbete som sträcker sig över ett decennium. Det har inneburit att Semcons konsulter snabbt kunnat kliva in och stötta det stora och resurskrävande projektet med den nya beläggningsprocessen för LoFric katetrarna. Eftersom life science-branschen styrs av strikta regelverk, kräver alla nya produkter och uppdateringar omfattande validering och kvalitetssäkring. Den typen av processer har Semcon lång och gedigen erfarenhet av, vilket gör det enklare att bidra till en effektiv process som leder till att slutanvändarna så fort som möjligt kan få nytta av nya, smartare produkter. Erik Bengtsson är Project Manager på Wellspect och ansvarig för projektet. Han betonar Semcons roll i valideringsarbetet.

”Semcon har spelat en viktig roll i flera olika projekt under många år. De har tagit stort ansvar för validering, speciellt i det här projektet, där valideringssamarbetet varit ingående. ”, säger Erik Bengtsson och fortsätter:

Människan i centrum

Målet med den nya beläggningsprocessen har varit minskat klimatavtryck. Men det viktigaste kravet på projektet har varit att behålla kvaliteten – kateterns unika egenskaper måste vara desamma som tidigare. Det har inneburit stora utmaningar för projektet, men för Wellspect har det aldrig funnits någon alternativ väg. Deras vision är att göra verklig skillnad varje dag för alla de människor som behöver deras produkter.

Filosofin delas av Semcon, som också sätter människan först och ser tekniken som ett redskap som skapar värde för människor och för planeten. Jenny Algelid Bengtsson är valideringsexpert på Semcon och har under de senaste åren arbetat för Wellspect i projektet med den nya beläggningsprocessen. Hon är väldigt nöjd för att fått möjligheten att vara med och bidra till det här viktiga projektet och dessutom att ha varit med från dag ett.

"På Semcon lägger vi stor vikt vid både hållbarhet och människan, den som ska använda det vi hjälper till att utveckla. Det gör Wellspect också och att vi har gemensamma värderingar gör det lätt att komma in och skapa värde på kort tid." säger Jenny Algelid Bengtsson, konsult på Semcon.

Full fart framåt

Samtidigt som projektet har krävt mycket resurser under lång tid, har Wellspects övriga verksamhet löpt på som vanligt. Företaget växer och har flera projekt i gång samtidigt, vilket innebär varierade behov av kompetens. Semcon har bidragit med konsulter på kort och lång sikt inom fler områden än validering, och de har bidragit till att Wellspect kunnat hålla tempot uppe i samtliga projekt. Bland annat har Semcon stöttat Wellspect med projektledare inom produktion, R&D, valideringsingenjörer och delprojektledare.

"Vi är tacksamma över att få vara med och bidra till den stora förbättringen för miljön som det här projektet innebär. Dessutom är många människor beroende av de här produkterna i sin vardag, vilket ytterligare understryker hur viktigt det här arbetet är."

- Anna Nordelöf, Area Manager på Semcon.

Kontakta oss för att veta mer

Anna Nordelöf, Semcon

Anna Nordelöf

Area Manager

Quality Management Göteborg