Hur kan jag hjälpa dig?

Case

Hållbarhetsspecialist och klimatrådgivning för Vitrolife

Goodpoint, som är en del av Semconkoncernen, har agerat som vikarierande hållbarhetsspecialist på uppdrag av Vitrolife Sweden, med syfte att säkerställa fortsatt framdrift i företagets hållbarhetsarbete. Den vikarierade expertrollen har inneburit samverkan och utveckling av hållbarhetsinitiativ hos Vitrolife Sweden, med huvudfokus på due diligence i leverantörsled och klimatrapportering.

KundVitrolife

BranschLife Science

KompetenserHållbara affärerKemi & Livscykelanalys

Bakgrund

Uppdragets två grundpelare har varit gapanalys och konsekvensanalys kopplat till due diligence, samt klimatrapportering. Goodpoint har kartlagt företagets nuvarande arbetssätt och lämnat rekommendationer på åtgärder, för att kunna säkerställa förberedelse för lagefterlevnad kopplat till det kommande EU-direktivet Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD). Goodpoint har även genomfört workshops och klimatberäkningar i nära samarbete med företagets 40 olika enheter globalt, för att kunna säkerställa god kvalité i datainsamlingen.

Genomförandet

– För att brygga en föräldraledighet tog vi hjälp av Goodpoint och kunde under en period fokusera arbetet på specifika workstreams, för att guida verksamheten framåt. Från en grund av solid kompetens, och med ett smittande engagemang och samarbete, har Goodpoints involverande konsulter tillfört både kunskap och insikter, säger Karin Russberg, SVP HR & Sustainability, Vitrolife Group och fortsätter:

– Goodpoint har höjt angelägenhetskänslan för att utveckla och anpassa våra arbetssätt. Avtalets utformning möjliggjorde en perfekt flexibilitet för de behov av stöd som uppstod i organisationen under den avtalade perioden.

Resultatet

Goodpoint har tagit fram en åtgärdsplan för lagefterlevnad av CSDD. Goodpoint har samtidigt arbetat fram en översikt på väsentliga risker inom leverantörsledet avseende mänskliga rättigheter och miljö. På klimatfronten har det tagits fram ett standardiserat verktyg för att kunna mäta Vitrolifekoncernens GHG-utsläpp.

Goodpoint has:

  • identifierat företagets huvudsakliga hållbarhetsrisker i leverantörsledet

  • stöttat inköpsorganisationen vid framtagning av målsättningar inom hållbarhet

  • agerat rådgivare för att kunna skapa ett systematiskt arbetssätt vid leveransuppföljning

  • utfört en gapanalys över företagets nuvarande arbetssätt, policys och arbetsprocesser

  • tagit fram en datainsamlingsmall som kan visualisera företagets utsläpp

  • skapat ett klimatberäkningsverktyg för scope 1, 2 och 3

  • haft workshops och utbildningar för företagets personal kopplat till företagets väsentliga hållbarhetsfrågor

  • har bistått med löpande guidning, support och expertrådgivning.

OM VITROLIFE GROUP
Vitrolife Group utvecklar, producerar och marknadsför produkter och tjänster inom reproduktiv hälsovård. Tillsammans med tjänster som tillhandahåller individanpassad genetisk information, för att förbättra klinisk praxis inom reproduktion och fertilitet.

Kontakta oss

Magnus Boman, Semcon

Magnus Boman

Managing Director

Goodpoint